Utstillinger og aktiviteter

Far-out Voices

Nasjonalmuseet – Arkitektur 22. september 201302. mars 2014

«Far-out Voices» presenterer et utvalg pionerer med røtter i 1960- og 70-årenes motkulturbevegelse – forgjengere til det vi i dag kaller grønn design.

«Far-out Voices» er en innfallsport til hvordan forkjempere for alternativ arkitektur og teknologi tenkte om og praktiserte «bærekraftig» design, før begrepet bærekraft var oppfunnet.

Utstillingen er bygget opp rundt en serie dokumentarintervjuer, filmet av Caroline Maniaque-Benton. Gjør-det-selv-manualer, fotodokumentasjon og arkivmateriale avslører hvordan arbeidet til Steve Baer, Mike Reynols, Jay Baldwin, Graham Stevens m.fl. baserer seg på eksperimentering og direkte aksjon – drevet av ønsket om løsrivelse fra statlig regulering og infrastruktur.

1960- og 70-tallets alternative arkitektur er en viktig kilde til tidlig økologisk tenkning. Utstillingen tar for seg grønn designs eksperimentelle opprinnelse, og gir anledning til å reflektere over hvordan bærekraftideenes røtter i motkulturbevegelsen i stadig større grad inkorporeres i så vel myndighetenes som industriens mål og retorikk.

«Far-out Voices» er del av Oslo Arkitekturtriennale. Nasjonalmuseet er en av seks samarbeidspartnere i Arkitekturtriennalen, som i år bærer tittelen «Bak den grønne døren – Arkitektur og drømmen om bærekraft». Triennalen inviterer til en original og kritisk undersøkelse av bærekraftbegrepet i arkitektur, byutvikling og design. Den belgiske gruppen Rotor er kuratorer for hovedutstillingen på DogA. Mer informasjon på oslotriennale.no.

Kuratorer: Dr. Caroline Maniaque-Benton (École Nationale Superieure d’Architecture, Paris Malaquais) og dr. Jérémie McGowan (Nasjonalmuseet).