Utstillinger og aktiviteter

«Skrik» under lupen

Nasjonalgalleriet 30. november 201312. januar 2014

I forbindelse med Munch-året vil vi vise en fokusutstilling basert på naturvitenskapelige undersøkelser av Skrik i Nasjonalgalleriets butikk. 

Utstillingen tar utgangspunkt i Munchs fire versjoner av maleriet Skrik, illustrert ved reproduksjoner i størrelsen 1:1. Nasjonalmuseets maleri fra 1893 er den første versjonen som viser Skrik-motivet fullt utviklet, og er det maleriet Munch stilte ut i årene mellom 1893 og 1910, da det ble ervervet av Nasjonalgalleriet. Maleriet og skissen på dets bakside er blitt fotografert med forskjellige teknikker som tydeliggjør Munchs bruk av malematerialer og maleriets tilstand i dag. Fotografiene er reprodusert i full størrelse.  
Utstillingen følges av et audiovisuelt program, der vi ser på motivets utvikling, undersøker maleriets oppbygning og Munchs maleteknikk. Maleriet bærer nå preg av kunstnerens noe harde håndtering og at det senere – bortsett fra et dramatisk tyveri i 1994 - nærmest har vært urørt av menneskehånd. Sprekkdannelser over det hele og avskallinger i partier viser at maleriet langsomt brytes ned og endres. Håndtering, klima og forurensning har hatt betydning, men også Munchs valg av materialer. – Hvor lenge vil vi ha Skrik i blant oss?

Utstillingen tar utgangspunkt i Munchs fire versjoner av maleriet Skrik, illustrert ved reproduksjoner i størrelsen 1:1. Nasjonalmuseets maleri fra 1893 er den første versjonen som viser Skrik-motivet fullt utviklet, og er det maleriet Munch stilte ut i årene mellom 1893 og 1910, da det ble ervervet av Nasjonalgalleriet. Maleriet og skissen på dets bakside er blitt fotografert med forskjellige teknikker som tydeliggjør Munchs bruk av malematerialer og maleriets tilstand i dag. Fotografiene er reprodusert i full størrelse.  

Utstillingen følges av et audiovisuelt program, der vi ser på motivets utvikling, undersøker maleriets oppbygning og Munchs maleteknikk. Maleriet bærer nå preg av kunstnerens noe harde håndtering og at det senere – bortsett fra et dramatisk tyveri i 1994 - nærmest har vært urørt av menneskehånd. Sprekkdannelser over det hele og avskallinger i partier viser at maleriet langsomt brytes ned og endres. Håndtering, klima og forurensning har hatt betydning, men også Munchs valg av materialer. – Hvor lenge vil vi ha Skrik i blant oss?

NG_utsnitt_test3.jpg

Nasjonalgalleriet

Universitetsgata 13, Oslo