Utstillinger og aktiviteter

Picasso – Oslo. Kunst og arkitektur i Regjeringskvartalet

Nasjonalmuseet – Arkitektur 20. juni06. oktober 2013

I Regjeringskvartalet finn vi nokre av modernismen sine mest spennande avtrykk på norsk kunst og arkitektur. Kunsten til Pablo Picasso i møte med Erling Viksjøs arkitektur var revolusjonarende.

Utstillingen er et bidrag i den aktuelle debatten om Regjeringskvartalets framtidige skjebne. Den demonstrerer kvartalets arkitekturhistoriske og kunstneriske kvaliteter i internasjonalt format, med vekt på Pablo Picassos verker.

Regjeringsbyggets høyblokk er et av de viktigste monumentale uttrykk for modernismens gjennombrudd i Norge, både innen arkitektur og billedkunst. Høyblokka (1958), og senere også Y-blokka (1969), ble effektive kontorbygg som viste nye idealer om kunstens plass i det offentlige rom. Begge bygningene er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, med utsmykninger av Kai Fjell, Tore Haaland, Inger Sitter, Carl Nesjar, Odd Tandberg og selveste Pablo Picasso. Picassos skisser til Regjeringskvartalet ble overført til betong av Carl Nesjar. Picassos samarbeid med Nesjar ble også utgangspunktet for hans offentlige monumentalkunst i en rekke andre byer. Kunsten i Regjeringskvartalet er derfor svært viktig når Picassos senere arbeider skal oppsummeres.

For første gang vises de tre originaltegningene Picasso laget for utsmykningen, alle tegnet med fettstift på papir i 1957: Gutter med ball (51 x 79), Fiskere (51,5 x 83) og Måken (58 x 58). Utstillingen presenterer i tillegg store fotografier av arkitekturen og kunsten før og nå samt en modell av Regjeringskvartalet.

Før terroranslaget 22. juli 2011 pågikk arbeidet med en verneplan for Regjeringskvartalet. Her skulle blant annet Høyblokka og Y-blokka fredes med alle betongutsmykningene. Dette arbeidet ble stilt i bero etter 22. juli 2011. De tekniske undersøkelsene viser at bygningskonstruksjonen ikke er avgjørende skadet og at den integrerte kunsten fortsatt er intakt. Hva som videre skal skje med Høyblokka og Y-blokka er ennå ikke avgjort.

Kurator for utstillingen er Kari Hellandsjø.

 

Se også nettpresentasjonen om Erling Viksjø og Regjeringsbygningen som Nasjonalmuseet utarbeidet etter terroranslaget 22. juli 2011.