Utstillinger og aktiviteter

Tidsbilder. Norge 1814

Nasjonalgalleriet 17. januar18. mai 2014

I samband med grunnlovsjubileet viser Nasjonalmuseet totalt fem utstillingar, tre historiske og to samtidige. Dei tre historiske går under fellestittelen Norge 1814. Dei to samtidskunstutstillingane er «Grip friheten! Take Liberty!» i Museet for samtidskunst og vandreutstillinga «I Nasjonalmuseets blindsone» som opnar i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Publikum får oppleve fleire verk som sjeldan eller aldri har vore viste i offentleg samanheng. Med «Norge 1814»-utstillingane ser vi kunsten frå perioden i eit nytt lys. Utstillingane blir følgd av eit rikhaldig arrangementsprogram som rettar seg mot eit breitt publikum, og eit variert formidlingstilbod for born og unge.

Utstillinga viser utviklinga av biletkunsten i dialog med dei nye ideala i det internasjonale kunstfeltet. I landskapsbileta blir norsk natur framstilt som både skjønn og ressursrik med sine fossar og skogar. Ikkje berre norskfødde kunstnarar deltok i denne utviklinga, også danske, tyske og svenske kunstnarar bidrog til å gi ein ny definisjon av den norske naturens karakter. Portretta viser dei nye borgarlege ideala og framstiller sentrale personar i arbeidet med oppbygginga av den unge nasjonen. Ein viktig institusjon i utviklinga av det norske kunstmiljøet var Tegneskolen, oppretta i 1818. Utstillinga gir ein fyldig presentasjon av kunstnarar og verk frå dei første åra Tegneskolen var i drift.


Undervisningstilbud: omvisning, omvisning med atelier

Barnehage: Prinsen som ikke ble konge. Gullmedaljeverksted.

Småskole- og mellomtrinnet: Hvordan bli konge i Norge. Ærlig talt! Plakatverksted.

Ungdomsskoletrinnet og videregående: Ny nasjon og ny kunstnerisk identitet. Demokratisk uro.

NG_utsnitt_test3.jpg

Nasjonalgalleriet

Universitetsgata 13, Oslo