Utstillinger og aktiviteter

Klassisk Christiania. Norge 1814

Nasjonalmuseet – Arkitektur 15. februar08. juni 2014

I forbindelse med grunnlovsjubileet viser Nasjonalmuseet totalt fem utstillinger, tre historiske og to samtidige. De tre historiske går under fellestittelen Norge 1814. Våre to samtidskunstutstillinger er «Grip friheten! Take Liberty!» i Museet for samtidskunst og vandreutstillingen «I Nasjonalmuseets blindsone» som åpner i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Publikum får oppleve verk som sjelden eller aldri er vist i offentlig sammenheng. Utstillingene blir fulgt av et rikholdig arrangementsprogram som retter seg mot et bredt publikum, og et variert formidlingstilbud for barn og unge.

Etter 1814 ble Christiania ikke bare hovedstad, men også sete for en helt ny statsadministrasjon. Utstillingen viser hvordan husene i Kvadraturen ble fylt av nye funksjoner. Stortingets første sal var opprinnelig Kathedralskolens festsal, tegnet av arkitekt Charles Stanley.

Christian Heinrich Grosch, som også tegnet Nasjonalmuseet–Arkitekturs egen bygning (tidligere Norges Banks filial i Christiania), er sammen med Stanley utstillingens gjennomgangsfigur. Utstillingen tar hele Kvadraturen i bruk og formidler både det tapte og det bevarte fra perioden.

Kart over historiske bygninger

Til å ledsage utstillingen er det laget et kart som viser historiske bygninger i Christiania:

http://harriet.nasjonalmuseet.no/veiviser/1814/


Undervisningstilbud: museumsbesøk, omvisning og byvandring

Småskole- og mellomtrinnet: Hvordan blir byen til?

Ungdomsskoletrinnet og videregående: Hva var klassisk i Christiania?


Kombinerte undervisningstilbud