Utstillinger og aktiviteter

Rom for abstraksjon. Impulser i norsk kunst 1957–75

Nasjonalgalleriet 13. juni07. september 2014

I tida rundt 1960 fekk ulike former for abstrakt kunst stor merksemd og vart mykje diskutert i Europa og USA. I samband med Documenta 2 i 1959 slo den tyske kunst­historikaren Werner Haftmann fast at kunsten ganske enkelt var blitt abstrakt. I Noreg vart impulsane førte fram av kunstnarar som Anna-Eva Bergman, Arnold Haukeland, Johs Rian, Inger Sitter, Olav Strømme og Jakob Weidemann.

Utstillinga tek for seg deira og andres arbeid frå «abstraksjonens glansperiode». Gjennom tematisk organiserte rom blir eitt av etterkrigstidas mest iaugefallande fenomen i kunsten presentert, slik det vart utvikla av 14 sentrale aktørar med tilknyting til Noreg.

Kuratorar: Vibeke Waallann Hansen og Øystein Ustvedt

 


Nasjonalmuseet inviterer 30. august til gratis seminar i tilknytning til utstillingene «Aase Texmon Rygh. Modernisme for alltid!» og «Rom for abstraksjon. Impulser i norsk kunst 1957-75». Påmelding: Eventbrite

NG_utsnitt_test3.jpg

Nasjonalgalleriet

Universitetsgata 13, Oslo

Arrangementer

«Abstraksjon i samtidskunsten». Foredrag ved kunsthistoriker Nina Sundbeck-Arnäs Kaasa

06. september 2014 kl. 13.00

Omvisning i utstillingen «Rom for abstraksjon. Impulser i norsk kunst 1957–75»

06. september 2014 kl. 14.00

Siste søndagsomvisning: «Abstrakte variasjoner» i forbindelse med utstillingen «Rom for abstraksjon. Impulser i norsk kunst 1957–75» ved Vibeke Waallann Hansen, kurator

07. september 2014 kl. 14.00