Utstillinger og aktiviteter

Studiesamlinger for glass og keramikk

Kunstindustrimuseet

Kunstindustrimuseet har samla glas og keramikk heilt frå museet vart grunnlagt i 1876. Studiesamlingane presenterer høgdepunkt i glasets og keramikkens historie.

Meir enn 1800 gjenstander er henta fram frå magasina. Dei er ei utdjuping av og eit supplement til dei permanente utstillingane i 2. og 3. etasje. Ein av salane er vigd glasets historie, ein annan viser keramikkens historie frå antikken til 1850, og den tredje rommar keramikk frå 1850 til i dag.

Sjå fleire glas- og keramikkobjekt i nettutstillinga vår.

KIM_utsnitt_test3.jpg

Kunstindustrimuseet

St. Olavs gate 1, Oslo