landsdekkende.jpg
Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet

Landsdekkende program

Nasjonalmuseet tilbyr kunstopplevelser for hele Norge gjennom en omfattende turnévirksomhet.

Hvert år produserer vi en rekke nye utstillinger, ofte i samarbeid med andre kunstinstitusjoner. Utstillingene turneres og formidles i samarbeid med Den kulturelle skolesekken og aktører og visningssteder i vårt nasjonale gallerinettverk.

Aktuelle vandreutstillinger