Harald Sohlberg_En blomstereng nordpå_1905.jpg
Harald Sohlberg, «En blomstereng nordpå», 1905. Foto: Nasjonalmuseet

Sohlberg blir siste utstilling i Nasjonalgalleriet i denne omgang

«Harald Sohlberg. Uendelige landskap», som står til 13. januar 2019, blir den siste utstillingen i Nasjonalgalleriet i denne omgang.

Flytteprosessen mot det nye Nasjonalmuseet fortsetter. Museet åpner på Vestbanen i 2020. Over 100.000 verk skal flyttes og komme på plass i det nye bygget. Over 53.000 av disse verkene skal flyttes fra Nasjonalgalleriet. For å sikre en trygg flytteprosess for kunsten, må Nasjonalgalleriet holdes midlertidig stengt da det av sikkerhetsmessige årsaker ikke er forsvarlig med normal drift i bygget under flytting.

Fortsatt en del av Nasjonalmuseet

Nasjonalgalleriet skal fortsatt være en del av Nasjonalmuseet og brukes til visning av kunst, som vedtatt i regjeringsplattformen i januar 2018. Bygget skal inngå i et godt samspill med det nye museet på Vestbanen, Nasjonalmuseet – Arkitektur og Villa Stenersen, som til sammen utgjør Nasjonalmuseet.

Nasjonalmuseet går sammen med Sparebankstiftelsen DNB for å finne en løsning for framtidig bruk av Nasjonalgalleriet. Regjeringen har gitt sin tilslutning til dette. Ved å gjennomføre en rehabilitering kan vi åpne opp områder som i dag ikke er tilgjengelige for publikum, som byggets tredje etasje og kjeller. Dette muliggjør nye funksjoner som større publikumsområder, atelier og produksjonssaler. Slik vil dagens kunstscene kunne bli en sentral del av byggets fremtid, samtidig som Nasjonalmuseet fortsatt skal ha utstillinger i bygget.

Publikum vil bli holdt informert om når Nasjonalgalleriet åpner igjen.

Sentrale verk på reise

Mens Nasjonalgalleriet holder midlertidig stengt, skal 45 sentrale verk av kunstnere som Munch, Sohlberg og Hertervig sendes rundt til kunstinstitusjoner i Norge i 2019, som blant annet KODE, Trondheim kunstmuseum og Stavanger kunstmuseum. I Nasjonalmuseet – Arkitektur og Villa Stenersen blir det utstillinger i 2019.

Fire vandreutstillinger turnerer landet rundt i 2019 og 2020: «Aase Texmon Rygh: Evighetens form», «Gerhard Munthe: Eventyrlige interiører», «Visuelle nabolag» og «Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen». I tillegg har Nasjonalmuseet ti utstillinger som tilbys gjennom Den kulturelle skolesekken, og vises ved skoler rundt om i Norge de kommende to årene.

Rundt 40.000 verk er også tilgjengelige i Nasjonalmuseets digitale samlingssøk.