NAMT.hms033.007_Grosch.jpg
Christian Heinrich Grosch og Troels Lund, Christiania Theater, 1836. Penn og akvarell på papir, 41 x 59 cm

Juryen

Styret i Groschselskapet avgjør hvem som skal tildeles medaljen.

Styremedlemmer som representerer institusjoner:

  • Svein Stølen, Universitetet i Oslo
  • Nina Berre, Nasjonalmuseet
  • Harald Vaagaasar Nikolaisen, Statsbygg

Medlemmer som er valgt av styret:

  • Hanna Geiran
  • Børre Skodvin
  • Dorte Mandrup
  • Geir Brendeland