Museumsbygninger

Kunstindustrimuseet

Venneforeningen

Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo ble stiftet i 1919. Venneforeningen har røtter tilbake til «Foreningen til vore gamle sølvarbeiders bevaring for landet», stiftet i 1883, og er derfor landets eldste. Foreningen har i dag ca. 450 medlemmer.

Formål

Venneforeningens formål er å:
- bidra til å øke museets samlinger av både eldre og nyere kunsthåndverk og design
- skape interesse for museets samlinger og virksomhet
- ivareta medlemmenes interesse for kunsthåndverk og design ved å være et forum med faglig og sosialt innhold.

Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslos fond

Venneforeningens fond er en stiftelse med grunnkapital på NOK 2 000 000. Avkastningen av fondet skal benyttes til innkjøp av eldre tiders og moderne kunsthåndverk.

Fordeler

Det er mange fordeler ved å være medlem i foreningen.
Du får:
- gratis adgang i Nasjonalmuseets basisutstillinger og temporære utstillinger*
- redusert entréavgift (kr 30) til spesialutstillinger*
- Nasjonalmuseets program tilsendt
- invitasjon til åpninger av utstillinger som viser kunsthåndverk og design
- invitasjon til venneaftener med spesialomvisninger og bevertning
- mulighet til å delta på foreningens turer i inn- og utland
- være med på årsmøtene med bevertning i Kunstindustrimuseet
- delta på kurs og temaaftener i regi av foreningen
- 15% rabatt i Nasjonalmuseets butikker (unntatt Tanums bøker)*
- gratis adgang i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum*
- gratis adgang i Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum*
- gratis adgang i Design Museum Danmark (tidl. Det danske Kunstindustrimuseum)* 
- 30% rabatt på abonnement på Universitetsforlagets tidsskrift «Kunst og Kultur»

* Gjelder ved fremvisning av medlemskort

Nasjonalmuseet har annonsert at det vil bli etablert en egen «kunstklubb» fra 1. juni. Dette vil få betydning for hvilke medlemsfordeler medlemmer av venneforeningen vil kunne nyte godt av.

Program 2014

Februar: To venneaftener i forbindelse med utstillingen «Design og mote. Norge 1814».
Mars: Utstillingen «1814 – Spillet om Danmark og Norge» på Norsk Folkemuseum.
April: årsmøte.
Mai og august: Turer til Eidsvollsbygningen.
Juni: Sommeravslutning på Linderud Gård.
September: Årets utenlandstur går til Gøteborg.
Oktober: Forerningen arrangerer venneaften i forbindelse med åpningen av utstillingen «Julie Skarland. Paris – Dehli – Oslo».

Foreningens medlemmer blir løpende orientert om arrangementer og påmeldingsfrister.

Styre

I styret i Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo sitter:
Lauritz G. Dorenfeldt (styreleder), Dikka Mathiesen Støre (nestleder), Lise Harlem, Mona K. Andresen, Per Terje Norheim og Axel F. Meyer

Medlemskap

Årskontingent:
Senior: kr 300,–
Junior (under 30 år): kr 150,–
Livsvarig: kr 6 000,– 

Det er ingen forutsetning at en besitter spesielle kunnskaper om kunsthåndverk og design. Venneforeningen er åpen for alle med interesse for museet og samlingene.

For nærmere opplysninger, henvend deg til:

Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo
v/Dikka Mathiesen Støre
Postboks 5368 Majorstuen
0304  OSLO

E-post: laurig@online.no
Tlf.: 21 98 20 55