Museumsbygninger

Museet for samtidskunst

Museet for samtidskunsts historie

Museet for samtidskunst ble opprettet i 1988. Basis for samlingene var verk overdratt fra Riksgalleriet og Nasjonalgalleriet. Med utgangspunkt i disse samlingene fikk museet det nasjonale ansvaret for forvaltningen av norsk etterkrigskunst. Kunstverkene museet overtok representerte det offisielle bildet av etterkrigstidens norske kunsthistorie.

I 1990 åpnet museet dørene for publikum i det som tidligere var Norges Banks lokaler på Bankplassen i Oslo.

Den vakre jugend-inspirerte bygningen i norsk granitt og marmor ble bygget i 1907. Arkitekten var Ingvar Magnus Olsen (I.O.) Hjorth.