Nye Livet Dans mars14 - 13.jpg
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Nasjonalgalleriet

Nasjonalgalleriet rommer landets største offentlige samling av malerier, tegninger og skulpturer. Gjennom permanente og skiftende utstillinger presenteres eldre kunst med hovedvekt på det norske.

Historikk

Da Stortinget i 1836 vedtok å opprette et nasjonalt museum for billedkunst i hovedstaden, var det ut fra et ønske om å vise den unge nasjonens egen kunst sett i sammenheng med den eldre europeiske tradisjonen. Dette var starten på Nasjonalgalleriet, som etter hvert kom til å bygge opp en egen samling av kunst gjennom innkjøp og donasjoner. I løpet av institusjonens historie ble landets største samling av norsk og internasjonal billedkunst møysommelig bygget opp til det som ved innlemmelsen i Nasjonalmuseet i 2003 utgjorde ca. 4 500 malerier, 900 originalskulpturer, 950 gipsavstøpninger, 17 300 tegninger og 25 000 grafiske blad.

Museet var lenge en kunstsamling uten faste utstillingslokaler. Først i 1880-årene flyttet museet, som den gang het Statens kunstmuseum, inn i det som i dag er midtpartiet i Nasjonalgalleriets bygg. Ved senere tilbygg ble museet utvidet med en søndre fløy (1904–1907) og en nordre fløy (1918–1924) for å gi plass til samlingen, foredragssal og bibliotek. Bygningen ble tegnet i nyrenessansestil av H.E. Schirmer (1814–1887)og hans sønn. I mellomtiden var både Skulpturmuseet og Kobberstikk- og håndtegningssamlingen innlemmet i Nasjonalgalleriet.

Norsk og internasjonal kunst på høyt nivå

Gjennom sin lange historie har museet spilt en sentral rolle i nasjonsbyggingen og i formidlingen av norsk kunsthistorie. Siden den beskjedne starten har hovedtyngden i samling og utstilling ligget på norsk kunst, men takket være museets venneforening og private donasjoner har museet også internasjonal kunst på høyt nivå – ikke minst av de franske impresjonistene. Den store attraksjonen er imidlertid de tidlige hovedverkene til Edvard Munch, som «Skrik» og «Madonna». Bygningen rommer i dag permanent utstilling og skiftende utstillinger – både av historisk kunst og samtidskunst. I bygningens studiesal kan publikum se grafikk og tegninger som ikke er utstilt. Her hjelper også fagpersonalet besøkende med informasjon om kunstverk i privat eie.

Adresse: Universitetsgata 13, Oslo

Alle busser og trikker til Nationaltheatret og Tullinløkka

Åpningstider

Mandag: Stengt
Tirsdag: 10.00–18.00
Onsdag: 10.00–18.00
Torsdag: 10.00–19.00
Fredag: 10.00–18.00
Lørdag: 11.00–1700
Søndag: 11.00–17.00


Billettpriser

Voksne: 50 kr
Stud./pensj./honnør: 30 kr
Kunststudenter med gyldig studentbevis:
(Kunst, design, arkitektur og kunsthistorie)
Gratis
Barn/unge under 18: Gratis
Søndager: Gratis for alle

Billetten gjelder for én dag og gir adgang til Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Nasjonalmuseet - Arkitektur og Kunstindustrimuseet.
 

Tilgjengelighet

Inngang for publikum som bruker rullestol: Egen dør midt på hovedtrapp ved gateplan. Ringeklokke.

Utfyllende informasjon om tilgjengeligheten i bygningen finnes på www.byggforalle.no