Museumsbygninger

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Nasjonalmuseet – Arkitekturs museumsbutikk

Museumsbutikken har et breitt utval litteratur innan arkitektur, landskapsarkitektur og interiørarkitektur, samt spesielle gaveartiklar og eigenproduserte varer. Butikken har same opningstider som museet.