Visning Kværnerdalen
Fra Kværnerdalen. Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Bygde vi bedre boliger før?

Det er et av de viktigste kjøpene i ditt liv. Men som førstegangskjøper av bolig får du ikke det du betaler for, mener forfatterne bak boken «Hva er en god bolig?».

Johan-Ditlef Martens og Ketil Moe har funnet definisjonen på en god bolig.

De to arkitektene og forfatterne har i sin nye bok sett på den enorme utviklingen i Norge fra 1650 til i dag. Norge har verdens høyeste boligstandard. Likevel opplever de at den gjennomsnittlige to-roms litt for sjelden lever opp til deres definisjon.

Selve den definisjonen kommer vi tilbake til. Men hva er problemet med dagens boliger?

– Det handler om klassiske verdier: Lys, utsyn, dagslys inn. Hvor mange typer bruk den tåler, hvilke familiesituasjoner. Trangt og «effektivt» fordrer på den annen side at du flytter når livssituasjonen endrer seg.

Boliger på utstilling

Nettopp boligkvalitet er tema for to nye utstillinger i Nasjonalmuseet – Arkitektur, og her får du se mange eksempler på gode og dårlige løsninger.

«Visning» (åpen 27. april–18. november) stiller spørsmålstegn ved dagens boligbygging i Oslo. Hva har uteområder, nabolag, dagslys og planløsninger å si for beboernes livskvalitet?

Samtidig tar «Boligideer» for seg boligidealer fra de siste hundre årene.

Usmarte løsninger

Martens og Moe har lite til overs for meglere som prøver å fremstille trange varianter som «Laila-løsningen» som noe attraktivt.

– Entreprenørene vil spare areal og fasadebredde. Fasade er dyrt. Men skal man ha en god og fleksibel bolig så betyr areal og fasadebredde noe.

I stedet tvinges du i flere moderne planløsninger ut i stua i underbuksa for å komme deg på do.

– Noen forsvarer utviklingen ved å si at folk nå lever annerledes. Samtidig fører teknologi og nye arbeidsformer til at flere ønsker å jobbe hjemme, og da er det faktisk et større behov for en skjermet plass i boligen.

Plantegning

Typisk 2-roms plantegning med «Laila-løsning» (to innganger med seng i midten) på soverommet og kjøkken i stua. Se flere eksempler på moderne boligløsninger i utstillingen «Visning» i Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Dyrt og dårlig?

Smått betyr ikke billig i norske byer. Tomteprisene er høye, og mens konsumprisindeks og byggekostnader øker i slak kurve har prisindeksen for boliger gått rett opp.

– Da blir det om å gjøre å selge flest mulig små boliger.

Førstegangskjøpere får ikke kvaliteten de betaler for, mener forfatterne.

– Vi er opptatt av å forsvare en form for minstestandard. Det hadde vi tidligere, men den er nå forlatt, og det fører til at det bygges dårligere boliger enn for 20-30 år siden.

Kuttet ut regler

Gjennom historien har Norge vekslet mellom en styrt og en liberalistisk boligutvikling, som nå har vært gjeldende siden 80-tallet.

Krav til bod og utsyn fra soverom er noe av det som har blitt fjernet fra forskriftene. Eiendomsutviklere har overtatt noe av rollen fagpersoner og politikere tidligere spilte.

– Tidligere hadde du rett og slett forskrifter og regler, som det var politisk og faglig enighet om, men når man nå har kuttet ut alt det er det markedet som styrer.

Fra utstillingen «Visning» . Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Trenger minimumsstandard

Hvis det å bo sentralt likevel har blitt det viktigste, forsvarer det utviklingen?

–  Det går i stor grad an å oppnå begge deler. Under byfornyelsen på Grünerløkka på 80-tallet rev de bakgårder for å få brukbare utearealer, sentralt i byen. Det var ikke grunn til å bygge tettere. Men nå bygger man mye tettere.

Løsningen er krav til det som skal være boligens funksjon for en med normal inntekt, mener Martens og Moe.

–  Markedet klarer ikke håndtere disse utfordringene. Erfaringer viser at vi trenger sterkere offentlig styring, og at samfunnet må definere en minimumsstandard.

Hva er en god bolig?

Martens og Moes definisjon på en god bolig:

«En god bolig defineres ut fra samfunnets krav til en akseptabel minstestandard for alle, innenfor et kostnadsnivå som samfunnet og den enkelte beboer kan makte. Målet er en rettferdig fordeling av de ressursene som samfunnet ønsker å bruke på boligsektoren samt en bærekraftig bruk av disse ressursene. En god bolig skal ha funksjonelle, romlige og estetiske kvaliteter.»

Besøk utstillingene «Visning» og «Boligideer» i Nasjonalmuseet – Arkitektur i dag!

 

Aktuelt 79 60 ./9Swp1U5-.ips no/nasjonalmuseet/aktuelt/ MenyplasseringIngen Skjul fra menytrue Folder image 222 133 NasjMusRadhusetMedB_2.jpeg 480105 0 0 Aktuelt/misc_-_ikke_bruk/NasjMusRadhusetMedB_2.jpeg image/jpeg image 2013 3 7 5 11 47 57 0 1362653277000 2014 11 27 5 23 59 56 290 1417129196290 2013 1 7 2 15 41 44 340 1357569704340 Folder descriptionLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper venenatis augue id bibendum. Vestibulum facilisis lacus vel turpis fringilla ultricies. Nunc sollicitudin scelerisque dolor, quis mattis felis sagittis et. 2

Arrangementer