Europeana 280

Norge deltar med 10 verk i storsatsingen Europeana 280, en digital hyllest av europeisk kunst. 7 av verkene er fra Nasjonalmuseets samling.

Europeana 280 ble lansert 21. april 2016. 29 land har bidratt med verk til den digitale kulturplattformen. Til sammen har Europeana 280 hele 300 verk.

Samlingen inneholder både kjente og mindre kjente verk, som alle har til felles at de er sentrale bidrag til den europeiske kunsthistorien og dens utvikling.

Europeana 280 er et samarbeid mellom Europeana, Europas digitale plattform for kulturarv, og kulturdepartementer og kulturinstitusjoner i de 29 deltakerlandene.

Se de utvalgte norske verkene og søk etter flere verk på Europeanas nettsider.

Les mer om Europeana 280