Debatt1_Klassefesten_Nettside_16-9.png
Velkommen til debatt med Kunstkritikk i Mellomstasjonen! Foto: Nasjonalmuseet / Metric

LIVE fra Mellomstasjonen kl 18.00: Kunstkritikk på museet - #metoo i kunstfeltet

Følg debatten om #metoo i kunstfeltet LIVE fra Mellomstasjonen her fra kl. 18.00, 22. mars 2018!

Prosessene og diskusjonene i kjølvannet av #metoo fortsetter.

Bransje etter bransje har tatt et oppgjør med trakassering og maktmisbruk. Skjer det omsider noe tilsvarende i det norske kunstfeltet? Tidsskriftet Kunstkritikk samler initiativtagere, fagaktører og publikum til debatt i Mellomstasjonen.

I panelet: Marthe Ramm Fortun, Ane Graff, Snövit Snow Hedstierna (SE), Ahmed Umar og Wencke Mühleisen.

Moderator: Maria Horvei (kunsthistoriker og redaktør for litteraturtidsskriftet Vinduet).

Ny debattserie

Kunstkritikk, Fanfare, Subjekt og Nasjonalmuseet inviterer til en ny debattserie i Mellomstasjonen der tidsskriftene kaster et kritisk blikk på kunst- og kulturfeltet. De tre arrangerer i løpet av året to debatter hver, hvor kunst, kultur, institusjoner og gjerne Nasjonalmuseet blir diskutert.