Makt og magi i museet

Per Odd Bakke,
Avdelingsdirektør for landsdekkende program

Kunsthistorikeren Ingrid Halland Rashidi går i et debattinnlegg i Aftenposten 15. juni hardt ut mot et utstillingsprosjekt hun ikke har sett. Utbruddet er basert på en artikkel i A-magasinet om Nasjonalmuseets vandreutstilling Makt og magi. Snorre og Ringenes Herre.

Forut for den populariserte artikkel i A-magasinet, bygger utstillingsprosjektet på arbeid beskrevet i en artikkel i Kunst&Kultur (1/2014), og en fordypende katalog i utstillingen.

Målgruppen for utstillingen er det fantasy-interesserte publikum, og den reiser nå rundt på turné i Norge, frem til desember 2016. Interessen for temaet er stor blant målgruppen.

Vi er glade for at kunsthistorikeren anerkjenner at et nytt blikk på Snorre-illustrasjonene gjennom aktualisering mot et ungt publikum er viktig. Deler av grunnlaget for utstillingen kritiseres på en slik måte at den vanskelig kan imøtegås. Halland Rashidi oppfordres til å se helheten, og lese katalogen der den komparative analysen i hovedsak utspiller seg, hvor kilder og likheter drøftes.