Verkliste og stikkord for ABC-kurs nr. 4

TITTEL

«Der har jeg vært!, sa gutten»

Om steder i kunsten. Hvordan kunst kan bety noe i forhold til steder, hvordan steder har fått betydning for kunst, kunst som uttrykk for virkelige steder, kunstnerens arbeidssted og ståsted, kritikk av steder, kunst som vekker minner om steder eller spør etter alternative steder.

 

VERKSLISTE

1. Isaac Julian: Wester Union: Small Boats (Kunstnernes Hus, 2007)

2. Alfred Stieglitz: The Steerage (1907)

3. Candida Höfer: Deichmanske biblioteket i Oslo II (2000)

4. Axel Revold: Teknikken og vitenskapen, (Deichmanske biblioteket i Oslo 1932)

5. Robert Smithson: Spiral Jetty (1970)

6. Man Ray/Marcel Duchamp: Dust Breeding (1920)

7. Marcel Duchamp: The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (”The large glass”) (1915–1923)

8. Janicke Schønning: Mors Land (2011-)

9. Claude Monet: The Water-Lily Pond (1899)

10. Leonardi da Vinci: Selvportrett (1505-10)

11. Gustave Courbet: En virkelig allegori over syv år av kunstnerens liv (1855)

12. Richard Serra: Tilted Ark (Federal Plaza, NYC 1981)

13. Richard Serra: Shaft (Bankplassen, Oslo )

14. Robert Barry: Closed Gallery (1969)

15. Grasiela Carnivale: Acción del Encierro/Stenging, Buenos Aires, (1968)

16. Edward Munch: Syk pike (1885-86)

17. Bente Stokke: Bibliotek (1990/2016)

18. Mihrab: I Hagia Sofia, Istanbul (ca:1800)

19. Lorenzo Ghiberti: Paradisets dører, Firenze, (1401)

20. Steilneset minneplass: Louise Bourgeois og Peter Zumthor, Vardø (2011)

21. Brunjulf Bergslien: Karl-Johan Monumentet, Slottsplassen, Oslo (1875)

22. Aase Texmon Rygh: Brutt form (1982–83), Universitetet i Oslo (2005)

23. Tori Wrånes: Everyone got something great, Nasjonal Teatret, Oslo (2009)

24. Rirkrit Tiravanijas Pad Thai, New York (1990/1997)

25. Luchino Visconti: The Leopard (1963)

26. Robert Morris: ”Uten tittel” , Green Gallery, NYC (1963)

27. Robert Smithson: Non-site, Franklin New Jersey (1968)

28. Oddvar I.N. Daren og Lars Paalgard: Humus Line (1984)

29. Anna Karin Rynander: Human in Motion, Gardemoen flyplass (1998)

30. Henri Matisse: Le Bonheur de vivre/Livets lykke (1905-06)

31. Peter Bruegel den eldre: Schlaraffenland/Lykkeland (1567)

32. Rosa Barba: Outwardly from Earth’s Center (2006)

 

 

Stikkord

• Filminstallasjon

• Land-Art

• Ready-made

• Institusjonskritikk

• Stedspesifikk kunst

• Relasjonell estetikk

• Performativitet