Verkliste og stikkord for ABC-kurs nr. 6

TITTEL

«I shop therefor I am. Hva kan vi lære om oss selv i kunsten?»

Om kunst og identitet

 

VERKSLISTE

1. Barbara Krüger: I shop therefor I am (1987)

2. Andy Warhol: Cambell’s Soup Cans (1962) og Brilloboxes (1962)

3. J.C. Dahl: Birk (Bjerk) i storm (1849)

4. Toril Johannesen & Tue Greenfort: Norsk natur (2016)

5. Hannah Ryggen: Hitlerteppet (1936)

6. Cindy Sherman: Untitled Film Still #6 (1977)

7. Vibeke Tandberg: Living togethert #12 (1996)

8. Vibeke Tandberg: Bejing Duck (2012)

9. Susanne Roti: Untitled (Adidas) (2016)

10. Ari Varesluis og Ellie Vyttenbroeck: Exactitudes.com (1997- pågående)

11. Berndt og Hilla Becher: Water towers (1988)

12. Hans-Peter Feldmann: 100 Years (1996-2001)

13. Fiona Tan: Changeling (2006)

14. John Bauer: The Changeling (1913)

15. John Tenniel: Illustrasjon i Lewis Carolls roman Through the looking glass (1871)

16. Geogia O’Keefe: Grey Line With Black, Blue And Yellow, (1923)

17. Sidsel Paaske: Hold stenhårt på greia di (1976)

18. Judy Chicago: Dinner Party (1973-79)

19. Gerd Tinglum: Usynliggjorte, utryddete og truede arter (1991)

20. Hannah Wilke: S.O.S. Starification Object Series (1974)

21. Caravaggio: Narcissus (1594-96)

22. Judith Leyster: Selvportrett (1630)

23. Edvard Munch: Fotografisk selvportrett (1908)

24. Stelarc: Sitting/Swaying (1980)

25. Sterlarc: Ear on arm/Internet organ (2009- pågående)

26. Virginia Wolf: Romanen Orlando (1928)

27. Sally Potter: Filmen Orlando (1992)

28. Liv Bugge & Sille Storihle (FRANK): Marie Høeg Meets Klara Lidén (2013-)

29. Ludvig Eikaas: Jeg (1968)

30. Sherin Neshat: Women of Allah (1993-97)

31. Sherin Neshat: Kvinner uten menn (2009)

32. Jane Jin Kaisen: Loving Belinda (2015)

33. Vibeke Tandberg: Aftermath (1994)

34. Yasumasa Morimura: Futago/Tvilling (1988)

35. Eduard Manet: Olympia (1863)

36. Nicholas Hlobo: Dragon (2011)

37. Joyce Carol Oates: Romanen Fordi det er bittert og fordi det er mitt hjerte (1990/2015)

38. Sean Penn: Filmen Into the Wild (2008)

39. Vanessa Baird: I don’t want to be anywhere, but here I am (2015)

 

Stikkord/tematikk

• Feministisk kunst

• Postkolonial kritikk

• Konseptkunst

• Intervensjon

• Kyborger