Bruno Oldani (1936–)

Bruno Oldani ble født i Sveits i 1936. Han flyttet til Norge i 1958 og regnes som en av Norges fremste utøvere innen grafisk design og typografisk formgivning. Hans produksjon spenner over et vidt spekter.
Oldani har mottatt en rekke priser både nasjonalt og internasjonalt, senest i 2012 ble han tildelt St. Olavs Orden for sitt omfattende virke og den store betydning han har hatt for utviklingen innen kommunikasjonsdesign.
Mange av hans arbeider finnes i Nasjonalmuseets samlinger.

Arkivet inneholder dokumentasjon om Bruno Oldani personlig og faglig. 

Arkivets ytterår er 19582012 og materialet utgjør 0,5 hyllemeter.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no