Byggekomiteen av 1902 (1902–1925)

Komiteen for oppføringen av Nasjonalgalleriets søndre fløy ble nedsatt 8. oktober 1902. Medlemmene bestod av Skulpturmuseets og Nasjonalgalleriets arkitekt, Adolf Schirmer, arkitekt Bredo Greve (Nasjonalgalleriets representant), arkitekt Jens Kristian Thune og sekretær og arkitekt Carl Emil Bärnholdt. Utøvende arkitekt var I.O. Hjorth. I 1876 hadde Kirke- og undervisningsdepartementets gitt tilsagn om at framtidige utvidelser av det privateide Skulpturmuseet skulle være statens ansvar. Fremgang i byggesaken ble det likevel først da Skulpturmuseet i 1896, grunnet plassmangel, kom med oppsigelse av sine leieboere, Nasjonalgalleriet og Kobberstikk- og håndtegningsamlingen. I 1899 ble den første stortingsbevilgningen gitt og kontrakt underskrevet. I 1902 ble Skulpturmuseet overdratt Nasjonalgalleriet og byggearbeidene igangsatt. I 1907 stod sørfløyen ferdig.

Arkivet består av møteprotokoller, kopibok, journal, korrespondanse og regnskap.

Arkivets ytterår er 19021925 og materialet utgjør 0,3 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no