Carl Wille Schnitler (1879–1926)

Carl Wille Schnitler, kunsthistoriker, ble født i Brandval (Kongsvinger) i 1879 og døde i Oslo i 1926. Han arbeidet som lærer ved forskjellige skoler i årene 190508 og som assistent ved Universitetets etnografiske museum mellom 1907 og 1910. Schnitler ble universitetsstipendiat i kunsthistorie i 1911, foreleser ved Universitetet fra 1918 og professor i 1921. Fra 1906 til 1916 var han også kunstanmelder i Aftenposten. Han skrev flere betydelige kunsthistoriske verk som spente fra antikken til samtiden. Mange av dem er i dag sentrale referanseverk, som bl.a. Slegten fra 1814, som er et hovedverk i norsk historieskriving om embetsmannskulturen på begynnelsen av 1800-tallet. Andre viktige produksjoner er blant annet Malerkunsten i Norge i det attende aarhundrede og Norges kunstneriske opdagelse. Arkivet består av trykksaker som ”Urd” og ”Samtiden”, samt diverse korrespondanse.

Arkivets ytterår er 18681925 og materialet utgjør 0,10 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no