Finn Faaborg (1902–1995)

Finn Faaborg, kunstner, født i Oslo 3.12.1902 og død samme sted 19.12.1995. Faaborg var elev ved Statens kunst-og håndverskskole (1925) og Statens kunstakademi (192729). Siden lærer og overlærer ved Statens håndverks- og kunstindustriskole fra 1938 til 1972. Arkivet består av notater, småtrykk, klipp og foto. Materialet ble gitt i gave til Nasjonalmuseet i 2005 av Irma Salo Jæger.

Arkivets ytterår er 19461978 og materialet utgjør 0,10 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no