Foreningen Fransk Kunst (1918–1949)

"Foreningen Fransk Kunst " ble stiftet 17. desember 1918 i Kristiania for å bistå Nasjonalgalleriet med innkjøp av fransk kunst som museet selv ikke hadde midler til å erverve. Nasjonalgalleriets direktør, Jens Thiis, tok inititativet til etableringen av foreningen etter forbilde fra lignede støtteforeninger i Danmark og Sverige. Svak økonomi og manglende nyrekruttering bidro til at foreningen gradvis gikk i oppløsning. Nasjonalgalleriets Venner, stiftet 1917, overtok etter hvert rollen som erverver av fransk kunst til Nasjonalgalleriet.

Arkivets ytterår er 19181949 og materialet utgjør 0,7 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no