Henrik Grevenor (1897–1937)

Kunsthistorikeren Henrik (Gustav Rønneberg) Grevenor ble født i Stavanger 27. mai 1896 og døde i Oslo 3. september 1937. Etter en periode ved Stavanger bibliotek, ble han ansatt ved Universitetet i Oslo. Først som assistent ved Oldsakssamlingen (1916), deretter som assistent ved Etnografisk museum (1917). Året etter ble han amanuensis ved Norsk Folkemuseum og konservator fra 1920. I 1928 ble han utnevnt til underbestyrer ved Kunstindustrimuseet i Oslo, hvor han ble til sin død i 1937. Grevenor satt en periode i Nasjonalgalleriets råd, i styret for Foreningen brukskunst og var sekretær i Norsk Forening for Bokkunst. Han foreleste også i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Grevenor leverte viktige bidrag til å belyse utviklingen av eldre og nyere norsk billedkunst og kunstindustri, blant annet gjennom boken Fra laugstiden i Norge og hans fremstillinger over norsk kunstindustri i Norsk kunsthistorie. I 1928 tok han doktorgraden på avhandlingen ”Norsk malerkunst under renessanse og barokk”, som er blitt et grunnleggende referanseverk i norsk kunsthistorie. Grevenor var dessuten i særlig grad opptatt av moderne tysk kunst, og var med å arrangere den tyske utstillingen i Kunstnernes Hus i 1932.

Arkivet etter Grevenor består fortrinnsvis av diverse avisutklipp.

Arkivets ytterår er 18811947 og materialet utgjør 0,10 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no