Jørgen Breder Stang (1874–1950)

J. B. Stang ble født 24. mai 1874 i Sarpsborg og døde i Oslo 20. mai 1950. Stang var skipsreder, forretningsmann og kunstsamler. Hans betydningsfulle kunstsamling omfattet blant annet verk av Renoir, Van Gogh, Picasso, Cèzanne og Gauguin, inkludert de to sistnevntes sentrale verker Kortspillere og Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Hvor går vi hen?. Arkivet inneholder foto som viser deler av Stangs kunstsamling, samt interiørbilder fra hans hjem på Skillebekk i Oslo. Materialet ble gitt til Nasjonalgalleriet fra Ragna Thiis Stang og Nic. Stang (Nicolay Milery Stang) i 1968.  

Arkivets ytterår er ca. 1915–1968 og materialet utgjør 0,10 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no