Jens Thiis (1870–1942)

Jens Thiis ble født i Kongshavn, Østre Aker i 1870 og døde i Oslo i 1942. Thiis var kunsthistoriker, skribent, foredragsholder, konservator, forsker og Nasjonalgalleriets første, fast ansatte direktør (19081941). Arkivmaterialet bygger på Thiis' studier av florentinske håndtegninger fra renessansen. Arbeidet ble påbegynt i 1899 og baserte seg på et omfattende kildekritisk studium i Uffizi-galleriets samlinger i Firenze. Hensikten var å utarbeide en resonnerende katalog som skulle danne grunnlaget for en doktorgradsavhandling. Thiis avbrøt prosjektet da det viste seg at kunsthistorikeren Bernard Berenson allerede hadde fullført et lignende arbeid på de samme florentinske håndtegningene. Resultatet av Thiis' arbeid foreligger imidlertid som et upublisert trebinds manuskript. Arkivet omfatter håndskrevne kartotekkort, notater, utklipp, glassplater og trykksaker.

Arkivets ytterår er 18991940 og materialet utgjør 1,04 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no