Johan Martin Nielssen (1835–1912)

Johan Martin Nielssen, maler, født i Kristiansand i 1835 og død samme sted i 1912.

Brevene som inngår i arkivet, er gitt Nasjonalmuseet 07.12.2005 av Terje Strøm-Olsen i forbindelse med utgivelsen av hans bok: Sørlandets skildrer - Johan Martin Nilssen (2005). Arkivet inneholder et kopisett av brev til Johan Martin Nielssen. Originalene befinner seg i Statsarkivet i Kristiansand.

Arkivets ytterår er 18661911 og materialet utgjør 0,10 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no