Johannes Rød (1957–)

Johannes Rød, født 1957, malerikonservator, forsker og tidligere medarbeider ved Nasjonalgalleriet. Arkivet omfatter bakgrunnsmateriale til Røds artikler i tidsskriftet Kunst og Kultur, om malerikonservatorene Harald Brun og Ole Dørje Haug og malerikonserveringens historie i Norge. Artikkelen ”Harald Brun: konservator ved Nasjonalgalleriet 1905-21” utkom i 1993 og "Hestekur", aulamalerier og Nasjonalgalleriet: om kunstneren og konservatoren Ole Dørje Haug (18881952) ble publisert i 1997. Materialet består hovedsakelig av kopier fra ulike arkivsamlinger: Riksarkivet, Nasjonalgalleriet og Oslo kommunes kunstsamlinger, samt privat arkivalia fra de to konservatorenes familier.

Arkivets ytterår er 18931967 og materialet utgjør 0,20 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no