Kristiania Skulpturmuseum (1897–1907)

Kristiania Skulpturmuseum ble reist og finansiert av Christiania Sparebank og stod ferdig på Tullinløkka i 1881. Skulpturmuseet tilsvarer i dag Nasjonalgalleriets midtre del. I 1885 overtok Kristiania kommune driften, inntil Skulpturmuset i 1902 ble underlagt Nasjonalgalleriets direksjon, samt et eget særråd. I 1903 ble Skulpturmuseet og Stiftelsen Kobberstikk- og håndtegningsamlingen fullt ut integrert som en del av Nasjonalgalleriet. Arkivmaterialet omfatter korrespondanse, kart og tegninger, kopibøker, journaler og regnskap.

Arkivets ytterår er 1879 og materialet utgjør 0,37 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no