Kunst på Arbeidsplassen (1974–1977)

Kunst på Arbeidsplassen ble startet i 1950 av kunsthistorikeren, dr. philos Harry Fett (18751962). Siden da har Kunst på Arbeidsplassen sørget for å bringe kunsten ut til folket ved å leie ut rullerende ustillinger til medlemsbedrifter over hele landet. Helt fra starten ble virksomheten støttet av LO og Norsk Arbeidsgiverforening (i dag NHO) som fortsatt har sine representanter i styret. Blant de første medlemmene var store industribedrifter som Akers Mekaniske verksted, Christiania Spigerverk, Freia og Tiedemanns Tobaksfabrik. Nasjonalmuseets materiale utgjør kun en liten del av arkivet til Kunst på Arbeidsplassen og inneholder informasjon om medlemmer, verkslister, årsmeldinger.

Arkivets ytterår er 19741977 og materialet utgjør 0,10 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no