Kunstindustrimuseet i Oslo

Kunstindustrimuseet i Oslo (1876) er et av de eldste museene i Norge og blant de eldste kunstindustrimuseene i Europa. I 1904 flyttet museet inn i sin nåværende bygning, tegnet av Bredo Greve og Ingvald Hjort.

Museets formål har vært å skape interesse for og gi kunnskap om norsk og utenlandsk kunsthåndverk og design. Samlingene omfattet før innlemmelsen i Nasjonalmuseet ca. 35.000 gjenstander fra en periode på 2500 år. Den historiske delen av samlingen er omfattende - fra antikkens greske vaser og østasiatiske kunstgjenstander til europeisk stilhistorie og mote. Blant høydepunktene er samlingene av eldre norske billedtepper, Baldisholteppet fra 1100-tallet, eldre norsk sølv, Nøstetangen glass og Herrebø-fajanse fra 1700-tallet, norsk vindusemalje fra begynnelsen av 1900-tallet og drakter som har tilhørt den norske kongefamilien. Kunstindustrimuseet ble innlemmet i Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design 1. juli 2003.

Arkivets ytterår er 18762003 og rommer ca. 68 hyllemeter.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no

Utstillinger i Kunstindustrimuseet 1882–2003