Museet for samtidskunst

Museet for samtidskunst ble opprettet 1. januar 1988 som Norges nasjonale museum for samtidskunst. I 2003 ble Museet for samtidskunst innlemmet i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Nasjonalgalleriets planlagte avdeling for moderne kunst ble skilt ut som selvstendig institusjon og sammen med Riksgalleriet utgjorde samlingene fundamentet for det nye museet.  

Museet åpnet for publikum i januar 1990 og har hatt som hovedoppgave å samle, vise og bevare norsk og internasjonal samtidskunst. Samlingen besto før innlemmelsen i Nasjonalmuseet av ca. 5000 verk fra 1945 til i dag, og holder fortsatt hus sentralt plassert i Oslos historiske indre by på Bankplassen. Den monumentale museumsbygningen tegnet av I.O. Hjort sto ferdig i 1906 og var opprinnelig Norges Banks hovedsete.

Arkivets ytterår er 19882004 og rommer ca. 27 hyllemeter.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no

Utstillinger Museet for samtidskunst 1989–2004