Nasjonalgalleriet

Stortinget vedtok å opprette et nasjonalt museum for billedkunst den 28. desember 1836, og i februar 1837 ble den første bevilgningen gitt. Den foreløpige husløse kunstsamlingen ble bestyrt av direksjonen til Den kongelige Tegne- og Kunstskole i Christiania inntil 1841, da overtok et mindre utvalg oppgaven med å avgi innstilling til styret om kunstinnkjøpene. Samme år fikk Nasjonalgalleriet sin første lille stab. Det er likevel først fra 1869 at Nasjonalgalleriet fullt ut kan betraktes som en selvstendig institusjon, ettersom samlingen da fikk sin egen direksjon eller råd.

I løpet av 1800-og 1900-tallet bygget Nasjonalgalleriet opp landets mest betydningsfulle samling av både norsk og internasjonal billedkunst. Ved opprettelsen var hensikten å samle inn eldre, utenlandske og mønstergyldige kunstverk med tanke på allmenndannelsen og kultiveringen av den gode smak. Men også nasjonal patriotisme og et behov for å reise nasjonale symboler spilte inn, og snart ble museet den viktigste arenaen for innkjøp og visning av norsk samtidskunst, i tråd med utviklingen av det hjemlige kunstmiljøet. Etter 44 år uten permanent husvære fikk museet i 1881 et fast tilholdssted på Tullinløkka i det nye Kristiania Skulpturmuseum, den nåværende nasjonalgalleribygning. Året etter ble Kobberstikk- og håndtegningsamlingen deponert i Nasjonalgalleriet, mens Skulpturmuseet, inkludert museumsbygningen, ble innlemmet i Nasjonalgalleriet i 1903. Museet fikk sin første, fast ansatte direktør i 1908, kunsthistorikeren Jens Thiis. Etter at Museet for samtidskunst ble stiftet i 1988 ble Nasjonalgalleriet igjen et museum for fortrinnsvis eldre kunst (med unntak av Kobberstikk- og håndtegningsamlingen, som fortsatt kjøpte inn samtidskunst). 1. juli 2003 ble Nasjonalgalleriet innlemmet i stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Arkivet strekker seg fra 1837–1994 og utgjør 125 hm.

Perioden 19952003 er under ordning.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no

Utstillinger 1912–2003