Nasjonalgalleriets Venner (1917–1996)

Nasjonalgalleriets Venner ble stiftet 6. oktober 1917 som støtteforening for innkjøp av utenlandsk kunst som Nasjonalgalleriet vanskelig kunne anskaffe med egne midler. I 1922 opprettet Vennene "Fondet til forøkelse av Nasjonalgalleriets samlinger av fremmed kunst - gammel og ny". Fortrinnsvis har foreningen konsentrert seg om innkjøp av fransk kunst. Foreningen fikk sin egen sal i Nasjonalgalleriet i 1924, den såkalte "Venners sal". Arkivmaterialet omfatter styremøter, medlemslister, korrespondanse og regnskap.

Arkivets ytterår er 19171996 og materialet utgjør 1,32 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no