Nasjonalgalleriets byggefond (1860–1904)

Nasjonalgalleriet, opprettet i 1837, var i de første 44 årene en husløs kunstsamling. Etter forslag fra Christiania Kunstforening, ble det 24. mai 1860 fremmet en nasjonal subskripsjon til utlodning av kunstverk til inntekt for å reise en egen bygning for Nasjonalgalleriet. Norske, svenske og finske kunstnere bidro med kunstverk, og overskuddet av utlodningen dannet grunnlaget for byggefondet. Fondet ble nedlagt i 1904.

Materialet inneholder korrespondanse, møtereferater, notater, innbydelser, og regnskap.

Arkivets ytterår er 18601904 og materialet utgjør 0,10 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no