Nasjonalgalleriets fotosamling - kunstnerportretter (1850–1970)

Katalog over kunstnerportretter registrert etter kunstnernavn, fortrinnsvis norske. Arkivet ble utarbeidet av Kari Greve i Nasjonalgalleriet i forbindelse med registrering og konservering av fotografiene i 1990. Arkivet inkluderer også repromateriale av fotografier som ikke er i Nasjonalgalleriets eie.

Bruksarkivet med reprofotografier av originalmaterialet står til publikums disposisjon i bibliotekets lesesal  (709.481 Gre/1-5.) 

Arkivets ytterår er 1850–1970 med hovedvekt fra tiden 18701910.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no