Ole Mæhle (1904–1990)

Ole Mæhle var kunstner, kunstkritiker og forfatter. Mæhle ble født i Namsos 25. dessember 1904 og døde på Lillehammer i april 1990. Arkivet inneholder manus til boka Jens Thiis, en kunstens forkjemper, Oslo, 1970.

Arkivet ble dannet i 1960-årene og materialet utgjør 0,10 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no