Oscar Thue (1929–1994)

Oscar Thue, kunsthistoriker, født 1929 og død mars 1994. Thue tok magistergraden i 1955 om Christian Krohgs sosiale tendenskunst. Han var ansatt ved Riksgalleriet, intendant ved Trondhjems Kunstforening og Det faste Galleri før han i 1963 ble konservator og leder for Nasjonalgalleriets skulpturavdeling, siden førstekonservator. Thue virket i alle år som forsker og skribent. Han var blant annet sentral i arbeidet med Norsk kunstnerleksikon og som skribent og redaktør for tidsskriftet Kunst og Kultur. Arkivmaterialet inneholder manus og bakgrunnsstoff til boka Christian Krohg (1997), den enkeltkunstner Thue jobbet mest med i løpet av sin yrkeskarriere. Boka, som utkom tre år etter forfatterens død, baserte seg på Thues ufullførte manus. Nasjonalgalleriets direktør, Knut Berg, ferdigredigerte manuset for publisering.

Arkivets ytterår er 18691993 og materialet utgjør 2,5 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no