P.H. Matthiessens og Ingeborg Torsøe Matthiessens samling (1902–1947)

I 1948 donerte ekteparet Matthiessen en samling eldre franske og flamske 15001800-tallsmalerier til Nasjonalgalleriet. Gaven inkluderte også arkivmateriale, som omfatter tidsrommet 19021947.

Arkivets ytterår er 19021947 og materialet utgjør 0,10 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no