Riksutstillinger

Landsdekkende statlig kunstformidlingsinstitusjon, som erstattet det tidligere Riksgalleriet etablert 1953.

Riksgalleriet ble innlemmet i Museet for samtidskunst i 1990 og omdøpt til Riksutstillinger 1992. 1996–2005 hadde institusjonen status som selvstendig nasjonal institusjon. Riksutstillingers virksomhet skjedde hovedsakelig gjennom organisering av utstillingsturneer, men institusjonen var også et kompetansesenter for formidling, utstillingsteknikk og design. Riksutstillinger hadde fem avdelinger: administrasjon, program, formidling, informasjon og avdeling for utstillingsdesign. Rammene for Riksutstillingers virksomhet fulgte av «Nasjonal plan for formidling av billedkunst og kunsthåndverk» fra 1994 og handlingsplanen til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Broen og den blå hesten fra 1995. I 2005 ble Riksutstillinger en del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Arkivet etter Riksgalleriet for perioden 1953- 1987 er avlevert til Riksarkivet. Arkivet etter Riksutstillinger er under ordning.