Riksutstillinger

Landsdekkende statlig kunstformidlingsinstitusjon, erstattet det tidligere Riksgalleriet (1953 – 1988). Riksgalleriet ble, med ansatte og samlinger, innlemmet i Museet for samtidskunst ved opprettelsen av museet i 1988. Hovedoppgaven var å ha ansvaret for museets vandreutstillingsvirksomhet. I 1996 ble denne delen av virksomheten skilt ut som egen institusjon under navnet Riksutstillinger. Fra 1996 til 2005 hadde institusjonen status som selvstendig nasjonal institusjon. Riksutstillinger organiserte vandreutstillinger i tillegg til å fungere som et kompetansesenter for formidling og utstillingsteknikk.

I 2005 ble Riksutstillinger en del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Arkivet etter Riksutstillinger dekker perioden 1996-2005 utgjør omtrent 35 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no