Sigurd Willoch (1903–1991)

Kunsthistorikeren Sigurd Willoch (Sigurd Daniel Isaachsen Willoch) ble født i Kristiania 16. mai 1903 og døde i Oslo 20. mars 1991. I 1925 tok han magistergraden i kunsthistorie med en avhandling om sin bestefar, Olaf Isaachsen. I 1928 publiserte han en monografi over maleren August Cappelen og i 1932 ble han dr.philos på en avhandling om Thomas Fearnely. I årene 19221933 var han universitetsstipendiat og foreleste i perioder fram til 1945 ved Universitetet i Oslo. Han ble ansatt som konservator ved Akershus slott i 1937, samme år som han ga ut boka "Nasjonalgalleriet gjennem hundre år". Han virket også som kunstkritiker i Aftenposten (193542) og Morgenbladet (194546). Fra 1946 og inntil han gikk av for aldersgrensen i 1973, var han direktør ved Nasjonalgalleriet. Som direktør bidro han til å bygge opp museet til å bli en kunsthistorisk institusjon på høyt vitenskapelig nivå. Foruten lederrollen og et betydelig kunsthistorisk forfatterskap, hadde han som museumsansatt en rekke verv i nasjonale og internasjonale styrer, råd og organisasjoner. I 1973 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden.

Arkivet inneholder fortegnelser over malerier av Olaf Isaachsen og Thomas Fearnely, med beskrivelser av tittel, motiv, påskrifter, mål, utstillinger, proveniens og restaureringer. Materialet dekker perioden 18581893 og notatene ble utarbeidet mellom 1924 og 1989.  Arkivet ble gitt Nasjonalmuseet 09.04. 2011 av barnebarna Mette, Preben og Wencke Willoch.

Arkivets ytterår er 19241989 og materialet utgjør 0,20 hm.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no