Trygve Nergaard (1928–2002)

Kunsthistorikeren Trygve Nergaard ble født i 1938 og døde i Oslo 13. november 2002. Han arbeidet som intendant ved Trondheim kunstforening på slutten av 1960-tallet og var fra 1970 ansatt ved Institutt for kunsthistorie, Universitetet i Oslo. Han satt også i styret for Museet for samtidskunst og i Nasjonalgalleriets innkjøpskomité. Arkivet omfatter materiale innsamlet i forbindelse med hans forskningsbaserte bokprosjekt om Per Krohg (19041989): "Bilder av Per Krohg", Oslo 2000. Arkivet består blant annet av diverse kopier av artikler, tidsskrifter og andre kildereferanser, biografiske data, lysbilder, kataloger, illustrasjoner, avistegninger, kopier av kunstverk, verk i privat eie, brev og skisser.

Arkivets ytterår er 19041989.

Arkivet er publisert på Arkivportalen.no