Foredrag om Nasjonalgalleriets historie

Nasjonalgalleriets fascinerende historie spenner over 180 år, fra et stortingsvedtak i 1836 til den store satsingen på et nytt museumsbygg i dag. Gjennom utstillinger, skolebesøk, lærebøker og mangfoldige reproduksjoner ble Nasjonalgalleriets hovedverk ikoner for hele landet, og virket formende på nasjonens forestillinger om egenart i natur og folkeliv. Mange engasjerte debatter om kunst og kunstformidling i Norge hadde Nasjonalgalleriet som sitt referansepunkt.

I seks foredrag gjennom oktober og november vil sentrale sider av Nasjonalgalleriets historie bli belyst.