VilleStenerseninneute.jpg
Bli med inn i funkisvillaen Villa Stenersen. Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Oslo Åpne Hus i Nasjonalmuseet

Velkommen til Oslo Åpne Hus i Nasjonalmuseet – Arkitektur, Villa Stenersen, Mellomstasjonen og på Bankplassen.