Ansatte / Staff

AlleDirektørens_kontor_og_staberAdministrasjonÅpning_2020Forretning_og_markedSamlingFormidling_og_publikumSamlingsforvaltning

Direktørens kontor og staber

Karin Hindsbo

Direktør / Director

Mimi Cecilie Rode Wiik

Rådgiver / Executive Assistant

Nina Frang Høyum

Programkoordinator

Anne-Birte Rasmussen Snilsberg

Sponsor- og partnerskapsansvarlig

Kommunikasjonsstab

Eirik Kydland

Kommunikasjonsdirektør

Marit Andersen

Kommunikasjonsrådgiver internkommunikasjon / Communications Advisor

Rannveig Falkenberg-Arell

Kommunikasjonsrådgiver Åpning 2020 / Communications Advisor

Simen Joachim Helsvig

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Elise Lund

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Hanne Marie Willoch

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Avdeling administrasjon / Administration Dept.

Rune Bjerkås

Administrasjonsdirektør

Ole Henrik Brinchmann-Hansen

Seniorrådgiver adm/anskaffelser

Junjie Cao

IT-ansvarlig

Hanne Elsrud

IT-rådgiver / Information Officer

Christian Elvsaas

IT-rådgiver / Information Advisor

Seksjon personal

Olav Skrøver Aaraas

Seksjonsleder

Kim André Bjørseth

Arkivmedarbeider

Bjørg Borgersen

Spesialrådgiver / Kurator formidling

May Ona Isaksen Dilba

Resepsjonsmedarbeider

Trine Ellingsen

Lønn og personalrådgiver / Salary and Human Resources Advisor

Birte Juvsett

Informasjonskonsulent / Information Officer

Miriam Nordgård

HR-rådgiver / Human Resources Adviser

Jeanette Svendsen

Resepsjonsmedarbeider / sekretær / Reception Assistant / Secretary

Miyoung Kim Won Wold

Saksarkivansvarlig / Administrative Archive Manager

Seksjon sikkerhet og drift / Security and Building Services Department

Stein Jøtul Simensen

Seksjonsleder

Per-Ivar Aas

Driftstekniker / Building Technician

Pia Berggård

Vaktsentraloperatør

Olav Brennemo

Vaktsentraloperatør

Helene Christensen

Sikkerhet- og servicekoordinator / Security and Services Coordinator

David Rudolf Cordner

Vaktsentraloperatør

Karin Bjørgo Fagersand

Sikkerhetsrådgiver

Roger Halvorsen

Vaktsentraloperatør

Julie Jarre

Driftstekniker / Building Technician

Erik Jensen

Driftstekniker / Building Technician

Truls Morten Jensen

Vaktsentraloperatør

Lars Inge Johansen

Driftstekniker / Building Technician

Espen Lunde

Vaktsentraloperatør

Vidar Mathiesen

Vaktsentraloperatør

Kathleen Alana Morley

Sikkerhet- og servicekoordinator / Security and Services Coordinator

Henrik Nelson

Vaktsentraloperatør

Mona Skjeggerud

Vaktsentraloperatør

Jon Skurdal-Blomberg

Vaktsentraloperatør

Einar Stangeland

Sikkerhetsrådgiver / Security Adviser

Oddbjørn Teigen

Vaktsentraloperatør

Geir Thrygg

Vaktsentraloperatør

Pål Tokerud

Sikkerhetsrådgiver

Anders Wasmuth

Vaktsentraloperatør

Magnus Wessel

Vaktsentraloperatør

Seksjon økonomi

Linda Strøm

Seksjonsleder

Rannveig Fornes Braanaas

Regnskapsrådgiver / Finance Advisor

Zsuzsanna Hlomovs-Noszlopi

Rådgiver administrasjon, økonomi og HR

Hilde Sakshaug

Regnskapsrådgiver / Finance Advisor

Marius Stornes

Controller

May-Britt Wang

Lønns- og regnskapskonsulent / Salary and Finance Officer

Avdeling åpning 2020

Jon Geir Placht

Avdelingsdirektør

Ida Strøm-Larsen

Assisterende avdelingsdirektør

Bjørn Forwald

Teknisk sjef / Technical Manager

Christine Haaning

Prosjektmedarbeider

Peter Sivesind

Plassjef / Site Manager

Kjetil Taaje

Plassjef / Site Manager

Alex Willett

Assisterende prosjektleder / Assisting Project Manager

Avdeling forretning og marked

Charlotte Bull

Rådgiver marked

Isabella Løsch Enebro

Rådgiver marked

Beate Høvik

Rådgiver marked

Jøran Pecher

Rådgiver marked

Tone Vesti Wilse

Spesialrådgiver / Special Advisor

Seksjon forretningsdrift

Charlotte Bull

Rådgiver forretningsdrift

Katinka Goldberg

Butikkmedarbeider / Shop Assistant

Cathrine Grønnerød

Butikkansvarlig / Shop Manager

Birte Juvsett

Rådgiver forretningsdrift

Elin Mack

Butikkmedarbeider / Shop Assistant

Ingrid Nygaard

Rådgiver forretningsdrift / produktutvikler

Tor Henning Pedersen

Butikkmedarbeider / Shop Assistant

Avdeling samling

Stina Högkvist

Avdelingsdirektør

Janne Helene Arnesen

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Martin Braathen

Kurator / Curator

Knut Astrup Bull

Seniorkurator / Senior Curator

Thomas Flor

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Eva Klerck Gange

Kurator / Curator

Randi Ellinor Victoria Godø

Kurator samling og utstilling / Curator

Mai Britt Guleng

Kurator samling og utstilling / Curator

Geir Haraldseth

Kurator / Curator

Denise Hagströmer

Seniorkurator / Senior Curator

Widar Halén

Seniorforsker

Vibeke Waallann Hansen

Kurator samling og utstilling / Curator

Therese Husby

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Ingvild Krogvig

Kurator samling og utstilling / Curator

Andrea Kroksnes

Seniorkurator / Senior Curator

Eva E. Madshus

Seniorkurator / Senior Curator

Karun Nordgård

Kurator / Curator

Trine Nordkvelle

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Cynthia Osiecki

Kurator / Curator

Kristine Jærn Pilgaard

Kurator / Curator

Eilif Salemonsen

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Birgitte Sauge

Seniorkurator / Senior Curator

Anne Sommerin Simonnæs

Kurator / Curator

Talette Rørvik Simonsen

Seniorkurator / Senior Curator

Bente Aass Solbakken

Seniorkurator samling og utstilling / Senior Curator

Inger Helene Stemshaug

Kurator / Curator

Møyfrid Tveit

Kurator samling og utstilling / Curator

Øystein Ustvedt

Kurator / Curator

Peder Valle

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Wenche Volle

Seniorkurator / Senior Curator

Seksjon bibliotek og arkiv

Turid Aakhus

Seksjonsleder

Matteo Antoniazzi

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Hildegunn Gullåsen

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Ellen Karine Harstad

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Birgit Jordan

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Synne Vedvik Jørgensen

Prosjektmedarbeider

Anita Kongssund

Forskningsarkivar

Solveig Marie Tønseth

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Arne Georg Østensen

Arkivassistent digitalisering

Seksjon prosjektledelse

Yngvill Sjöösten

Seksjonsleder

Mari Aarre

Prosjektleder / Project Manager

Benedikte Elisabeth Lita Ellingsen

Prosjektleder / Project Manager

Cathrine Sæthre Furuholmen

Prosjektleder / Project Manager

Elsebet Kjerschow

Prosjektleder / Project Manager

Espen Kregnes

Prosjektleder / Project Manager

Rikke Lundgreen

Prosjektleder / Project Manager

Marianne Moe

Prosjektleder / Project Manager

Vibeke Lunel Ohrberg

Prosjektkoordinator

Marthe Tveitan

Prosjektleder (permisjon) / Project Manager (on leave)

Esmeralda De Zilva

Koordinator

Avdeling formidling og publikum

Kirsten Thorseth Poppe

Avdelingsdirektør

Per Odd Bakke

Spesialrådgiver / Special Advisor

Beate Marie Bang

Publikasjonsrådgiver

Lisa Andrine Bernhoft-Sjødin

Kurator formidling / Curator Education

Gudrun Eidsvik

Kurator formidling / Curator Education

Line Engen

Kurator formidling / Curator Education

Ellen Marie Fodstad

Kurator formidling / Curator Education

Ole Høeg Gaudernack

Kurator formidling / Curator Education

Helga Gravermoen

Kurator formidling / Curator Education

Ingvild Åse Hammervoll

Kurator formidling / Curator Education

Anna Carin Hedberg

Kurator formidling / Curator Education

Guri Guri Henriksen

Kurator formidling / Curator Education

Jeanette Eek Jensen

Kurator formidling / Curator Education

Mariken Kramer

Kurator formidling / Curator Education

Ellen Johanne Lerberg

Seniorkurator formidling / Senior Curator Education

Cathrine Lorange

Kurator formidling / Curator Education

Nina Denney Ness

Kurator formidling / Curator Education

Unni Olsen

Omvisningskoordinator / Guided Tour Coordinator

Karianne Ommundsen

Kurator formidling / Curator Education

Maria B. Petersen

Omvisningskoordinator / Guided Tour Coordinator

Anne Christiansen Qvale

Spesialrådgiver / Special Advisor

Anita Rebolledo

Kurator formidling / Curator Education

Hilde Areng Skaara

Kurator formidling (permisjon) / Curator Education (on leave)

Brynhild Slaatto

Kurator formidling / Curator Education

Eli Solsrud

Kurator formidling / Curator Education

Camilla Frøland Sramek

Kurator formidling / Curator Education

Lin Stafne-Pfisterer

Kurator formidling / Curator Education

Ann Kristin Sørli

Kurator formidling / Curator Education

Christin Fonn Tømte

Kurator formidling / Curator Education

Marianne Yvenes

Redaktør kunstfaglige publikasjoner / Publications Editor

Seksjon publikumsopplevelse

Jenny Bull Tuhus

Seksjonsleder

Ellisiv Brattfjord

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Derek Foott

Kommunikasjonsrådgiver Multimedaguide / Communications Advisor

Matias Helgheim

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Nicholas Sullivan Hellsegg

AV-designer / Audio Visual Designer

Dag Hensten

Seniorrådgiver / Senior Advisor

Ragna Jacobsen

Senior utstillingsdesigner / Senior Exhibition Designer

Marianne Røysum Kleven

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Gerd Mangelrød

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Tord Ørnelund Nilsen

Digital rådgiver / Digital Advisor

Beate Orten

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Reidun Solheim

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Petter Stewart-Baggerud

Senior grafisk designer / Senior Graphic Designer

Thea Tønnessen

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Avdeling samlingsforvaltning / Collection Management Dept.

Rolf Yngve Uggen

Avdelingsdirektør

Magnus Bognerud

Fagrådgiver digital samlingsforvaltning

Yvonne M. Brenden Hansen

Fagrådgiver digital samlingsforvaltning

Gro Benedikte Pedersen

Fagkoordinator digital samlingsforvaltning / Coordinator Digital Collection

Seksjon foto / Photo

Morten Thorkildsen

Seksjonsleder / Photo Manager

Annar Bjørgli

Fotograf / Photographer

Børre Høstland

Fotograf / Photographer

Vidar Ibenfeldt

Fotoarkivar / digital bildebehandler

Frode Larsen

Fotograf / Photographer

Seksjon konservering / Conservation Department

Kari Greve

Seksjonsleder / Conservation Manager

Kari Skytt Andersen

Konservator - nye kunstformer / Conservator

Ingvild Aunan

Konservator - møbelkonservator / Conservator

Peder Brestrup

Monteringsmedarbeider / Exhibition Assistant

Ida Bronken

Malerikonservator / Conservator (painting)

Jina Chang

Konservator - nye kunstformer/ Conservator

Vilde Dalåsen

Konservator - malerikonservator / Conservator (painting)

Eva Düllo

Konservator - tekstilkonservator / Conservator (textile)

Satiness Eisele

Konservator - malerikonservator (permisjon) / Conservator (painting) (on leave)

Mari Sørgulen Evensen

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Thierry Ford

Konservator - malerikonservator / Conservator (painting)

Siv Gran

Konservator - papirkonservator / Conservator (paper)

Kathrin Guthmann

Konservator - papirkonservator (permisjon) / Conservator (paper) (on leave)

Laura Homer

Konservator - malerikonservator (permisjon) / Conservator (painting) (on leave)

Christina Iversen

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Marie Kleivane

Konservator - papirkonservator (permisjon) / Conservator (paper) (on leave)

Ingeborg Korvald

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Katharina Kruck

Konservator - skulpturkonservator / Conservator (sculpture)

Mirjam Liu

Konservator - malerikonservator (permisjon) / Conservator (painting) (on leave)

Annika Maier

Konservator - malerikonservator (hospitant) / Painting conservation (hospitant)

Maren Midtdal

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Børre Nilsen

Koordinator konservering / Conservation Officer

Benedicte Nilssen

Konservator - malerikonservator / Conservator (painting)

Alexandra Pogost

Konservator - papirkonservator og vedlikehold støvtørring / Conservator (paper)

Tina Grette Poulsson

Konservator - papirkonservator / Conservator (paper)

Ellen Sagen

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Anja Sandtrø

Konservator - nye kunstformer / Conservator

Merle Strätling

Konservator - møbelkonservator / Conservator (furniture)

Lise Sæter

Konservator - malerikonservator / Conservator

Simone Tosca

Konserveringstekniker / Conservation Technician

Salme Vanhanen

Konservator - tekstilkonservator / Conservator (textile)

Hannah Vickers

Konservator - tekstilkonservator / Conservator (textile)

Mariann Nestegard Vivelid

Tekstilkonservator / Conservator

Kristin Våge

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Ho Shun Wan

Konservator - skulpturkonservator (permisjon) / Conservator (sculpture) (on leave)

Seksjon magasin og logistikk / Storage and Logistics Department

Asli Kural Dahl

Seksjonsleder / Storage and Logistics Manager

Olaug Røsvik Andreassen

Registrar langtidsutlån / Long-term Outgoing Loans

Lise Iversen Benton

Registrar og magasintekniker / Registrar and Art Handler

Kjersti Bergum

Registrar flytteprosjekt

Ann-Kristin Bjørnvold

Registrar innkjøp / New Acquisitions

Robin Coulthard

Magasinforvalter flytteprosjekt / Storage Supervisor

Magnus Dahlslett

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Herman Steen Eriksen

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Marius Fevang

Magasintekniker / Art Handler

Helle Berntsen Haug

Registrar innkjøp / New Acquisitions

Stine Hoel

Registrar utlån / Outgoing Loans

Eivind Sigurd Johansen

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Eirin Øgård Kinn

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Mathew Lacosse

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Siri Lindberg

Registrar utlån / Outgoing Loans

Frank Messel

Registrar innlån / Incoming Loans

Liva Mork

Registrar flytteprosjekt (permisjon / on leave)

Einar Bache Nilsen

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Rebecca Onstad

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Enrique Eduardo Roura Perez

Magasintekniker / Art Handler

Martin Raddum

Magasinforvalter / Storage Supervisor

Marie Benjaminsen Sheehan

Magasinforvalter flytteprosjekt / Storage Supervisor

Vibeke E. Marstrand Sorø

Magasinforvalter / Storage Supervisor

Lars-Erik Svensson

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Seksjon utstillingsteknikk / Exhibition Technique Department

Matthew Simon Games

Seksjonsleder / Exhibition Technician Manager

Rune Andreassen

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Anders Engnæs

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Christopher Gjerde

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Reinhard Hvidsten

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Geir Korsmo

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Klaus Kottmann

Utstillingstekniker AV / Exhibition Technician

Magnus Mikaelsen

Utstillingstekniker (lys) / Exhibition Technician (light)

Markus Stabel

Utstillingstekniker / Exhibition Technician