Ansatte / Staff

AlleDirektørens_kontor_og_staberAdministrasjonForretning_og_markedSamlingFormidling_og_publikumSamlingsforvaltning

Direktørens kontor og staber

Karin Hindsbo

Direktør / Director

Mimi Cecilie Rode Wiik

Rådgiver / Executive Assistant

Kommunikasjonsstab

Eirik Kydland

Avdelingsdirektør

Elise Lund

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Hanne Marie Willoch

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Avdeling administrasjon / Administration Dept.

Ole Henrik Brinchmann-Hansen

Seniorrådgiver adm/anskaffelser

Hanne Elsrud

IKT-konsulent / Information Officer

Christian Elvsaas

IKT-konsulent / Information Officer

Seksjon personal

Olav Skrøver Aaraas

Seksjonsleder

Bjørg Borgersen

Personalrådgiver / Human Resources Adviser

Trine Ellingsen

Lønn og personalrådgiver / Salary and Human Resources Advisor

Birte Juvsett

Informasjonskonsulent / Information Officer

Miriam Nordgård

HR-rådgiver / Human Resources Adviser

Jeanette Svendsen

Resepsjonsmedarbeider / sekretær / Reception Assistant / Secretary

Miyoung Kim Won Wold

Saksarkivansvarlig / Administrative Archive Manager

Seksjon sikkerhet og drift / Security and Building Services Department

Per-Ivar Aas

Driftstekniker / Building Technician

Thore Borgersrud

Teamansvarlig

Helene Christensen

Sikkerhet- og servicekoordinator / Security and Services Coordinator

Karin Bjørgo Fagersand

Sikkerhetsrådgiver

Julie Jarre

Driftstekniker / Building Technician

Erik Jensen

Driftstekniker / Building Technician

Truls Morten Jensen

Vaktsentraloperatør

Espen Lunde

Vaktsentraloperatør

Kathleen Alana Morley

Sikkerhet- og servicekoordinator / Security and Services Coordinator

Henrik Nelson

Vaktsentraloperatør

Stein Jøtul Simensen

Seksjonsleder sikkerhet og drift / Head of Security and Building Services

Einar Stangeland

Sikkerhetsrådgiver / Security Adviser

Pål Tokerud

Sikkerhetsrådgiver

Seksjon økonomi

Rannveig Fornes Braanaas

Regnskapsrådgiver / Finance Advisor

Zsuzsanna Hlomovs-Noszlopi

Servicekonsulent regnskap

Hilde Sakshaug

Regnskapsrådgiver / Finance Advisor

Linda Strøm

Seksjonsleder

May-Britt Wang

Lønns- og regnskapskonsulent / Salary and Finance Officer

Avdeling forretning og marked

Charlotte Bull

Rådgiver marked

Beate Høvik

Rådgiver marked

Jøran Pecher

Rådgiver marked

Tone Vesti Wilse

Spesialrådgiver / Special Advisor

Seksjon forretningsdrift

Charlotte Bull

Rådgiver forretningsdrift

Katinka Goldberg

Butikkmedarbeider (permisjon) / Shop Assistant (on leave)

Cathrine Grønnerød

Butikkansvarlig / Shop Manager

Kristin Høst Grønvold

Rådgiver forretningsdrift

Birte Juvsett

Rådgiver forretningsdrift

Elin Mack

Butikkmedarbeider / Shop Assistant

Ingrid Nygaard

Rådgiver forretningsdrift

Tor Henning Pedersen

Butikkmedarbeider / Shop Assistant

Avdeling samling

Janne Helene Arnesen

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Knut Astrup Bull

Seniorkurator / Senior Curator

Thomas Flor

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Eva Klerck Gange

Kurator / Curator

Randi Ellinor Victoria Godø

Kurator / Curator

Mai Britt Guleng

Kurator / Curator

Denise Hagströmer

Seniorkurator / Senior Curator

Widar Halén

Seniorkurator / Senior Curator

Vibeke Waallann Hansen

Kurator / Curator

Therese Husby

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Stina Högkvist

Kurator / Curator

Ingvild Krogvig

Kurator / Curator

Andrea Kroksnes

Seniorkurator / Senior Curator

Anne Marit Lunde

Kurator / Curator

Eva E. Madshus

Seniorkurator / Senior Curator

Trine Nordkvelle

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Cynthia Osiecki

Kurator / Curator

Eilif Salemonsen

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Birgitte Sauge

Seniorkurator / Senior Curator

Anne Sommerin Simonnæs

Kurator / Curator

Talette Rørvik Simonsen

Seniorkurator / Senior Curator

Bente Aass Solbakken

Seniorkurator / Senior Curator

Øystein Ustvedt

Kurator / Curator

Inger Helene Stemshaug

Kurator / Curator

Møyfrid Tveit

Kurator / Curator

Peder Valle

Samlingsmedarbeider / Collection Assistant

Wenche Volle

Seniorkurator / Senior Curator

Seksjon bibliotek og arkiv

Turid Aakhus

Seksjonsleder

Matteo Antoniazzi

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Hildegunn Gullåsen

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Ellen Karine Harstad

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Kaja Maria Hjort

Arkivar / Archivist

Birgit Jordan

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Synne Vedvik Jørgensen

Prosjektmedarbeider

Anita Kongssund

Arkivar / Archivist

Solveig Marie Tønseth

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Seksjon prosjektledelse

Linn Adelsten Christiansen

Prosjektleder / Project Manager

Benedikte Elisabeth Lita Ellingsen

Prosjektleder / Project Manager

Cathrine Sæthre Furuholmen

Prosjektleder / Project Manager

Nina Frang Høyum

Prosjektleder / Project Manager

Elsebet Kjerschow

Prosjektleder / Project Manager

Rikke Lundgreen

Prosjektleder / Project Manager

Marianne Moe

Prosjektleder (permisjon) / Project Manager (on leave)

Asle Olsen

Prosjektleder / Project Manager

Yngvill Sjöösten

Seksjonsleder

Ida Strøm-Larsen

Prosjektleder / Project Manager

Marthe Tveitan

Prosjektleder / Project Manager

Avdeling formidling og publikum

Per Odd Bakke

Spesialrådgiver / Special Advisor

Beate Marie Bang

Publikasjonsrådgiver

Gudrun Eidsvik

Kurator formidling / Curator Education

Line Engen

Kurator formidling / Curator Education

Ole Høeg Gaudernack

Kurator formidling / Curator Education

Helga Gravermoen

Kurator formidling / Curator Education

Liv Gundersen

Rådgiver formidling

Anna Carin Hedberg

Kurator formidling / Curator Education

Guri Guri Henriksen

Kurator formidling / Curator Education

Jeanette Eek Jensen

Kurator formidling / Curator Education

Mariken Kramer

Kurator formidling / Curator Education

Ellen Johanne Lerberg

Seniorkurator formidling / Senior Curator Education

Cathrine Lorange

Kurator formidling / Curator Education

Nina Denney Ness

Kurator formidling / Curator Education

Unni Olsen

Omvisningskoordinator / Guided Tour Coordinator

Anne Christiansen Qvale

Avdelingsdirektør

Anita Rebolledo

Kurator formidling / Curator Education

Susanne Øyen Roald

Formidlingskoordinator / Coordinator Education

Hilde Areng Skaara

Kurator formidling (permisjon) / Curator Education (on leave)

Brynhild Slaatto

Kurator formidling / Curator Education

Eli Solsrud

Kurator formidling / Curator Education

Camilla Frøland Sramek

Kurator formidling (perm.) / Curator Education (on leave)

Lin Stafne-Pfisterer

Kurator formidling / Curator Education

Ann Kristin Sørli

Kurator formidling / Curator Education

Christin Fonn Tømte

Formidlingskoordinator (permisjon) / Coordinator Education (on leave)

Marianne Yvenes

Redaktør publikasjon / Publications Editor

Seksjon publikumsopplevelse

Ellisiv Brattfjord

Seksjonsleder

Matias Helgheim

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Nicholas Sullivan Hellsegg

AV-designer / Audio Visual Designer

Dag Hensten

Seniorrådgiver / Senior Advisor

Ragna Jacobsen

Senior utstillingsdesigner / Senior Exhibition Designer

Marianne Røysum Kleven

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Gerd Mangelrød

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Beate Orten

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Reidun Solheim

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Petter Stewart-Baggerud

Senior grafisk designer / Senior Graphic Designer

Avdeling samlingsforvaltning / Collection Management Dept.

Magnus Bognerud

Fagrådgiver digital samlingsforvaltning

Yvonne M. Brenden Hansen

Prosjektmedarbeider

Francoise Hanssen-Bauer

Avdelingsdirektør

Gro Benedikte Pedersen

Fagkoordinator digital samlingsforvaltning / Coordinator Digital Collection

Jon Geir Placht

Teknisk seniorrådgiver

Seksjon foto / Photo

Annar Bjørgli

Fotograf / Photographer

Børre Høstland

Fotograf / Photographer

Vidar Ibenfeldt

Fotoarkivar / digital bildebehandler

Frode Larsen

Fotograf / Photographer

Morten Thorkildsen

Seksjonsleder / Photo Manager

Thea Tønnessen

Fotoarkivar / kundebehandler

Seksjon konservering / Conservation Department

Kari Skytt Andersen

Konservator - papirkonservator / Conservator (paper)

Ingvild Aunan

Konservator - møbelkonservator / Conservator

Peder Brestrup

Monteringsmedarbeider / Exhibition Assistant

Ida Bronken

Prosjektleder samlingsutstillingen / Project Manager Collection Exhibition

Jina Chang

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Vilde Dalåsen

Konservator - malerikonservator / Conservator (painting)

Eva Düllo

Konservator - tekstilkonservator / Conservator (textile)

Satiness Eisele

Konservator - malerikonservator (permisjon) / Conservator (painting) (on leave)

Mari Sørgulen Evensen

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Thierry Ford

Konservator - malerikonservator / Conservator (painting)

Siv Gran

Konservator - papirkonservator / Conservator (paper)

Kari Greve

Seksjonsleder / Conservation Manager

Kathrin Guthmann

Konservator - papirkonservator (permisjon) / Conservator (paper) (on leave)

Laura Homer

Konservator - malerikonservator / Conservator (painting)

Christina Iversen

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Marie Kleivane

Konservator - papirkonservator / Conservator (paper)

Ingeborg Korvald

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Katharina Kruck

Konservator - skulpturkonservator / Conservator (sculpture)

Mirjam Liu

Konservator - malerikonservator / Conservator (painting)

Monica Løvald

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Christine Løvdal

Konservator - malerikonservator / Conservator (painting)

Annika Maier

Konservator - malerikonservator (hospitant) / Painting conservation (hospitant)

Maren Midtdal

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Angela Musil-Jantjes

Konservator - tekstilkonservator / Conservator (textile)

Sissel Myhrvold

Konservator - tekstilkonservator / Conservator (textile)

Børre Nilsen

Koordinator konservering / Conservation Officer

Benedicte Nilssen

Konservator - malerikonservator / Conservator (painting)

Alexandra Pogost

Konservator - papirkonservator og vedlikehold støvtørring / Conservator (paper)

Tina Grette Poulsson

Konservator - papirkonservator / Conservator (paper)

Ellen Sagen

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Anja Sandtrø

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Thomas R. Smestad

Konservator - malerikonservator / Conservator (painting)

Merle Strätling

Konservator - møbelkonservator / Conservator (furniture)

Caroline Søgaard

Konservator - papirkonservator / Conservator (paper)

Simone Tosca

Konserveringstekniker / Conservation Technician

Salme Vanhanen

Konservator - tekstilkonservator / Conservator (textile)

Hannah Vickers

Konservator - tekstilkonservator / Conservator (textile)

Mariann Nestegard Vivelid

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Kristin Våge

Konservator - gjenstandskonservator / Conservator (object)

Melany Ho Shun Wan

Konservator - skulpturkonservator / Conservator (sculpture)

Seksjon magasin og logistikk / Storage and Logistics Department

Olaug Andreassen

Registrar deposita

Lise Iversen Benton

Registrar / magasintekniker / Registrar / Art Handler

Kjersti Bergum

Registrar / Registrar

Ann-Kristin Bjørnvold

Registrar innkjøp / Registrar

Robin Coulthard

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Asli Kural Dahl

Seksjonsleder / Storage and Logistics Manager

Magnus Dahlslett

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Marius Fevang

Magasintekniker flytteprosjekt (permisjon) / Art Handler (on leave)

Stine Hoel

Registrar utlån deposita

Eivind Johansen

Seniorrådgiver logistikk

Kachun Lay

Magasintekniker / Art Handler

Siri Lindberg

Registrar utlån deposita

Frank Messel

Registrar innlån

Liva Mork

Registrar (permisjon) / Registrar (on leave)

Einar Bache Nilsen

Magasintekniker / Art Handler

Rebecca Onstad

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Martin Raddum

Magasinforvalter / Storage Supervisor

Marie Benjaminsen Sheehan

Magasintekniker flytteprosjekt / Art Handler

Peter Sivesind

Magasintekniker / Art Handler

Vibeke E. Marstrand Sorø

Magasinforvalter / Storage Supervisor

Rolf Yngve Uggen

Magasintekniker / Art Handler

Seksjon utstillingsteknikk / Exhibition Technique Department

Rune Andreassen

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Anders Engnæs

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Matthew Simon Games

Seksjonsleder / Exhibition Technician Manager

Christopher Gjerde

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Reinhard Hvidsten

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Geir Korsmo

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Klaus Kottmann

Utstillingstekniker AV / Exhibition Technician

Magnus Mikaelsen

Utstillingstekniker (lys) / Exhibition Technician (light)