Ansatte / Staff

AlleDirektørens_stabAdministrasjonArkitekturDesign_og_kunsthåndverkEldre_og_moderne_kunstKommunikasjonLandsdekkende_programSamlingsforvaltningSamtidskunst

Direktørens stab / Director's Office

Astrid Aksnessæther

Konstituert direktør / Acting Director

Mimi Cecilie Rode Wiik

Rådgiver / Executive Assistant

Øistein Øverberg

Prosjektleder / Project Manager

Avdeling administrasjon / Administration Dept.

Astrid Aksnessæther

Avdelingsdirektør administrasjon / Director of Administration

Ole Henrik Brinchmann-Hansen

Innkjøper / Procurement Manager

Jahn-Fredrik Sjøvik

IKT-sjef / Chief Information Officer

Christian Elvsaas

IKT-konsulent / Information Officer

Seksjon drift og sikkerhet / Building Services and Security Department

Karin Bjørgo Fagersand

Lokal sikkerhetsansvarlig / On Site Security Officer

Thore Borgersrud

Teamleder drift / Teamleader Building Services

Helene Christensen

Sikkerhet- og servicekoordinator / Security and Services Coordinator

Julie Jarre

Driftstekniker / Building Technician

Erik Jensen

Driftstekniker / Building Technician

Truls Morten Jensen

Sentraloperatør / Central Operator

Lars Inge Johansen

Driftstekniker / Building Techinician

Espen Lunde

Sentraloperatør / Central Operator

Henrik Nelson

Lokal sikkerhetsansvarlig (permisjon) / On Site Security Officer (on leave)

Pål Tokerud

Lokal sikkerhetsansvarlig / On Site Security Officer

Stein Jøtul Simensen

Seksjonsleder drift og sikkerhet / Head of Building Services and Security

Einar Stangeland

Sikkerhetsrådgiver / Security Adviser

Sibylle Wad

Sikkerhet- og servicekoordinator / Security and Services Coordinator

Per-Ivar Aas

Driftstekniker / Building Technician

Seksjon personal og organisasjon / Human Resources and Organisation Department

Kjersti Bergum

Resepsjonsmedarbeider / sekretær / Reception Assistant / Secretary

Bjørg Borgersen

Personalrådgiver / Human Resources Adviser

Marthe Brandt

Resepsjonsmedarbeider / Reception Assistant

Olga Debaltovskaya

Resepsjonsmedarbeider / sekretær / Reception Assistant / Secretary

Trine Ellingsen

Lønns- og personalkonsulent / Salary and Human Resources Officer

Birte Juvsett

Informasjonskonsulent / Information Officer

Miriam Nordgård

HR-rådgiver / Human Resources Adviser

Olav Skrøver Aaraas

HR-sjef / Human Resources Manager

Jeanette Svendsen

Resepsjonsmedarbeider / sekretær / Reception Assistant / Secretary

Miyoung Kim Won Wold

Saksarkivansvarlig / Administrative Archive Manager

Seksjon økonomi og regnskap / Economy and Accounting Department

Rannveig Fornes Braanaas

Regnskapskonsulent / Finance Officer

Zsuzsanna Hlomovs-Noszlopi

Praktikant regnskap / Finance Trainee

Hilde Sakshaug

Regnskapskonsulent / Finance Officer

Linda Strøm

Seksjonsleder økonomi og regnskap / Head of Finance

May-Britt Wang

Lønns- og regnskapskonsulent / Salary and Finance Officer

Avdeling arkitektur / Architecture Dept.

Nina Berre

Avdelingsdirektør arkitektur / Director of Architecture

Maria Csaszni Rygh

Prosjektmedarbeider og kurator (samling) / Project Assistant and Curator (Collection)

Gudrun Eidsvik

Kurator formidling / Curator Education

Nina Frang Høyum

Prosjektleder / Project Manager

Yvonne M. Brenden Hansen

Prosjektmedarbeider / Project Assistant

Cathrine Sæthre Furuholmen

Prosjektleder / Project Manager

Liv Gundersen

Sekretær / Secretary

Ole Høeg Gaudernack

Kurator formidling / Curator Education

Therese Husby

Prosjektmedarbeider / Project Assistant

Anne Marit Lunde

Kurator (samtid) / Curator (contemporary)

Eva E. Madshus

Seniorkurator (samtid) / Senior Curator (contemporary)

Markus Richter

Kurator / Curator

Talette Rørvik Simonsen

Kurator / Curator

Birgitte Sauge

Seniorkurator / Senior Curator

Eli Solsrud

Kurator formidling / Curator Education

Bente Aass Solbakken

Kurator (permisjon) / Curator (on leave)

Avdeling design og kunsthåndverk / Design and Decorative Arts Dept.

Ellen Bjerkan

Prosjektmedarbeider / Project Assistant

Knut Astrup Bull

Seniorkurator / Senior Curator

Linn Adelsten Christiansen

Prosjektmedarbeider / Project Assistant

Thomas Flor

Prosjektmedarbeider / Project Assistant

Ole Høeg Gaudernack

Kurator formidling / Curator Education

Denise Hagströmer

Seniorkurator / Senior Curator

Widar Halén

Avdelingsdirektør kunsthåndverk og design / Director of Design and Decorative Arts

Anne Kjellberg

Seniorkurator / Senior Curator

Cathrine Lorange

Kurator formidling / Curator Education

Marianne Moe

Prosjektleder / Project Manager

Anne Sommerin Simonnæs

Kurator / Curator

Brynhild Slaatto

Kurator formidling / Curator Education

Inger Helene Stemshaug

Kurator / Curator

Peder Valle

Prosjektmedarbeider samlingsrevisjon / Project Assistant Collection Revision

Avdeling eldre og moderne kunst / Old Masters and Modern Art Dept.

Hilde Areng Skaara

Prosjektmedarbeider / Project Assistant

Peder Brestrup

Prosjektmedarbeider / Project Assistant

Mai Britt Guleng

Kurator / Curator

Anna Carin Hedberg

Kurator formidling / Curator Education

Kristine Kolrud

Prosjektmedarbeider / Project Assistant

Mariken Kramer

Kurator formidling / Curator Education

Elsebet Kjerschow

Prosjektleder / Project Manager

Ellen Johanne Lerberg

Seniorkurator formidling / Senior Curator Education

Mirjam Liu

Prosjektmedarbeider / Project Assistant

Rikke Lundgreen

Prosjektleder / Project Manager

Trine Nordkvelle

Kurator / Curator

Nils Ohlsen

Avdelingsdirektør eldre og moderne kunst / Director of Old Masters and Modern Arts

Lin Stafne-Pfisterer

Kurator formidling / Curator Education

Bodil Sørensen

Seniorkurator / Senior Curator

Møyfrid Tveit

Kurator / Curator

Øystein Ustvedt

Kurator / Curator

Wenche Volle

Seniorkurator / Senior Curator

Vibeke Waallann Hansen

Kurator / Curator

Avdeling kommunikasjon / Communications Dept.

Luke Jenkinson

Sponsoransvarlig / Sponsor Manager

Kari Strand

Konstituert avdelingsdirektør kommunikasjon / Acting Director of Communications

Tone Vesti Wilse

Spesialrådgiver / Special Advisor

Seksjon informasjon / Information Department

Beate Marie Bang

Rådgiver, trykte publikasjoner / Advisor, printed publications

Ellisiv Brattfjord

Nettredaktør / Web Editor

Eva Amine Wold Engeset

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Matias Helgheim

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Dag Hensten

Senior rådgiver / Senior Advisor

Elise Lund

Pressesjef / Press Manager

Beate Orten

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Jøran Pecher

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Maria Csaszni Rygh

Prosjektmedarbeider / Project Assistant

Toril Lovise Hovland Ulevik

Kommunikasjonsrådgiver / Communications Advisor

Marianne Yvenes

Redaktør / Publications Editor

Eivind Wojtko Nilsen

Informasjonskonsulent / Information consultant

Seksjon marked / Market Department

Charlotte Bull

Markeds- og eventkonsulent / Marketing and Events Officer

Katinka Goldberg

Butikkmedarbeider / Shop Assistant

Cathrine Grønnerød

Butikkansvarlig / Shop Manager

Beate Høvik

Markedskonsulent / Marketing Officer

Elin Førsund

Butikkmedarbeider / Shop Assistant

Kristin Høst Grønvold

Markedskonsulent / Butikkansvarlig / Marketing Officer / Shop Manager

Nicolai Kjærnes

Markedskonsulent / Marketing Officer

Elin Mack

Butikkmedarbeider / Shop Assistant

Gerd Mangelrød

Markedskonsulent / Marketing Officer

Ingrid Nygaard

Butikkansvarlig / Shop Manager

Unni Olsen

Omvisningskoordinator / Guided Tour Coordinator

Tor Henning Pedersen

Butikkmedarbeider / Shop Assistant

Seksjon bibliotek, arkiv og forskning / Library, Archive and Research Department

Hildegunn Gullåsen

Spesialbibliotekar (eldre kunst) / Special Librarian (Old Masters)

Ellen Karine Harstad

Spesialbibliotekar / Special Librarian

Kaja Maria Hjort

Arkivar (dokumentasjonsarkiv) / Archivist (Documentation Archive)

Birgit Jordan

Spesialbibliotekar (design og kunsthåndverk) / Special Librarian (Design and Decorative Arts)

Anita Kongssund

Kurator (dokumentasjonsarkiv) / Curator (Documentation Archive)

Karianne Labråten Pandey

Arkivar / Archivist

Solveig Marie Tønseth

Spesialbibliotekar (samtidskunst) / Special Librarian (Contemporary Art)

Eli Østensvig

Spesialbibliotekar (arkitektur) / Special Librarian (Architecture)

Synne Vedvik Jørgensen

Bibliotekar / Librarian

Turid Aakhus

Seksjonsleder bibliotek, arkiv og forskning / Library, Archive and Research Manager

Avdeling landsdekkende program / Touring Exhibitions Dept.

Per Odd Bakke

Avdelingsdirektør landsdekkende program / Director of Touring Exhibitions

Anne Christiansen Qvale

Spesialrådgiver / Special Advisor

Nina Denney Ness

Kurator formidling / Curator Education

Jeanette Eek Jensen

Kurator formidling / Curator Education

Thomas Flor

Kurator / Curator

Christin Fonn Tømte

Formidlingskoordinator / Coordinator Education

Helga Gravermoen

Kurator formidling / Curator Education

Hilde Herming

Prosjektleder / Project Manager

Ragna Jacobsen

Senior utstillingsdesigner / Senior Exhibition Designer

Yngvill Sjöösten

Prosjektleder / Project Manager

Petter Stewart-Baggerud

Senior grafisk designer / Senior Graphic Designer

Ida Strøm-Larsen

Prosjektleder / Project Manager

Nicholas Sullivan Hellsegg

AV-designer / Audio Visual Designer

Caroline Søgaard

Turnéutstillingskoordinator / Touring Exhibitions Coordinator

Ann Kristin Sørli

Turné- og prosjektkoordinator / Touring Exhibitions Coordinator

Avdeling samlingsforvaltning / Collection Management Dept.

Francoise Hanssen-Bauer

Avdelingsdirektør samlingsforvaltning / Director of Collection Management

Ida Bronken

Prosjektleder basisutstillingen / Project Manager Basic Exhibition

Elin Kittelsen

Rådgiver formidling / Advisor Education

Ingvild Åse Hammervold

Kurator formidling / Curator Education

Jon Geir Placht

Teknisk rådgiver brukerutstyrs- og byggeprosjekt Vestbanen / Technical Advisor Vestbanen

Eilif Salemonsen

Rådgiver Basisutstillingen / Adviser Permanent Collection Exhibition

Seksjon digital samlingsforvaltning / Digital Collection Management Department

Magnus Bognerud

Fagkonsulent digital samlingsforvaltning / Consultant Digital Collection

Gro Benedikte Pedersen

Fagkoordinator digital samlingsforvaltning / Coordinator Digital Collection

Seksjon foto / Photo

Annar Bjørgli

Fotograf / Photographer

Børre Høstland

Fotograf / Photographer

Vidar Ibenfeldt

Fotoarkivar / Photo Archivist

Frode Larsen

Fotograf / Photographer

Morten Thorkildsen

Seksjonsleder foto / Photo Manager

Thea Tønnessen

Kundebehandler / fotoarkivar / Client Officer / Photo Archivist

Seksjon konservering / Conservation Department

Peder Brestrup

Monteringstekniker / Exhibition Technician

Jina Chang

Konservator (objekt) / Conservator (object)

Vilde Dalåsen

Konservator (maleri) / Conservator (painting)

Benedicte Nilssen

Konservator (maleri) / Conservator (painting)

Anne Apalnes Ørnhøi

Konservator (maleri) / Conservator (painting)

Thomas R. Smestad

Konservator (maleri) / Conservator (painting)

Juliane Derry

Konservator (objekt) / Conservator (object)

Monica Løvald

Konservator (objekt) / Conservator (object)

Annika Maier

Hospitant (malerikonservering) / Hospitant (painting conservation)

Mari Sørgulen Evensen

Konservator (gjenstand) / Conservator (object)

Thierry Ford

Konservator (maleri) / Conservator (painting)

Siv Gran

Konservator (papir) / Conservator (paper)

Kari Greve

Seksjonsleder konservering / Conservation Manager

Kathrin Guthmann

Konservator (papir) / Conservator (paper)

Laura Homer

Konservator (maleri) (permisjon) / Conservator (painting) (on leave)

Christina Iversen

Konservator (objekt) (permisjon) / Conservator (object) (on leave)

Brit Kaupang

Konservator (tekstil) / Conservator (textiles)

Marie Kleivane

Konservator (papir) / Conservator (paper)

Ingeborg Korvald

Konservator (glass/keramikk) / Conservator (glass/pottery)

Katharina Kruck

Konservator (skulptur) / Conservator (sculpture)

Maren Midtdal

Konservator (objekt) / Conservator (object)

Angela Musil-Jantjes

Konservator (tekstil) / Conservator (textile)

Sissel Myhrvold

Konservator (tekstil) / Conservator (textile)

Mariann Nestegard Vivelid

Konservator (objekt) / Conservator (object)

Børre Nilsen

Koordinator konservering / Conservation Officer

Alexandra Pogost

Konservator (papir) / Conservator (paper)

Tina Grette Poulsson

Konservator (papir) (permisjon) / Conservator (paper) (on leave)

Anja Sandtrø

Konservator (objekt) (permisjon) / Conservator (object) (on leave)

Satiness Schwindt

Konservator (maleri) / Conservator (painting)

Kari Skytt Andersen

Konservator (papir) / Conservator (paper)

Merle Strätling

Konservator (møbel) (permisjon) / Conservator (furniture) (on leave)

Simone Tosca

Konserveringstekniker / Conservation Technician

Inga Vea

Konservator (objekt) / Conservator (object)

Kristin Våge

Konservator (objekt) / Conservator (object)

Melany Ho Shun Wan

Konservator (skulptur, bevaringsprosj.) / Conservator (sculpture, conservation project)

Seksjon logistikk / Logistics Department

Olaug Andreassen

Registrar / Registrar

Ann-Kristin Bjørnvold

Registrar / Registrar

Kachun Lay

Magasintekniker / Art Handler

Robin Coulthard

Magasintekniker / Art Handler

Marius Fevang

Magasintekniker / Art Handler

Karl Flyman

Magasintekniker / Art Handler

Hæge B. Holmen

Prosjektmedarbeider / Project Assistant

Astrid Elisabeth Gunby

Registrar /Registrar

Stine Hoel

Registrar utlån / Lending Registrar

Lise Iversen Benton

Prosjektmedarbeider / Project Assistant

Asli Kural Dahl

Seksjonsleder logistikk / Logistics Manager

Siri Lindberg

Registrar / Registrar

Frank Messel

Registrar innlån / Borrowing Registrar

Katia Orgiana

Magasintekniker / Art Handler

Martin Raddum

Magasinforvalter / Storage Supervisor

Marie Benjaminsen Sheehan

Magasintekniker / Art Handler

Peter Sivesind

Magasintekniker / Art Handler

Vibeke E. Marstrand Sorø

Magasinforvalter / Storage Supervisor

Rolf Yngve Uggen

Magasintekniker / Art Handler

Seksjon utstillingsteknikk / Exhibition Technique Department

Rune Andreassen

Utstillingstekniker / Exhibition Technician

Avdeling samtidskunst / Contemporary Art Dept.

Hilde Areng Skaara

Prosjektmedarbeider / Project Assistant

Benedikte Elisabeth Lita Ellingsen

Prosjektleder / Project Manager

Line Engen

Kurator formidling / Curator Education

Camilla Frøland Sramek

Kurator formidling (perm.) / Curator Education (on leave)

Randi Ellinor Victoria Godø

Kurator / Curator

Eva Klerck Gange

Kurator / Curator

Guri Guri Henriksen

Kurator formidling / Curator Education

Siv Hofsvang

Kurator formidling / Curator Education

Stina Högkvist

Kurator / Curator

Ingvild Krogvig

Kurator / Curator

Andrea Kroksnes

Seniorkurator / Senior Curator

Sabrina van der Ley

Avdelingsdirektør samtidskunst / Director of Contemporary Art

Liva Mork

Kurator formidling / Curator Education

Kathleen Alana Morley

Koordinator formidling / Curator Education

Anita Rebolledo

Kurator formidling / Curator Education

Marthe Tveitan

Prosjektleder / Project Manager

Tamarin Varner

Praktikant / Trainee