Kaja Maria Hjort

Avdeling:
Kommunikasjon / Communication
Seksjon:
Bibliotek, arkiv og forskning / Library, Archive and Research Department
Stillingstittel:
Arkivar (dokumentasjonsarkiv) / Archivist (Documentation Archive)
Telefon:
+47 21 98 21 93
E-post:
kaja.hjort@nasjonalmuseet.no

om Kaja Maria Hjort