Ann-Kristin Bjørnvold

Avdeling:
Samlingsforvaltning / Collection Management
Seksjon:
Logistikk / Logistics
Stillingstittel:
Registrar (nyervervelser og langtidsinnlån) / Registrar (new acquisitions and long-term incoming loans)
Telefon:
+47 459 62 823
E-post:
ann.bjornvold@nasjonalmuseet.no

om Ann-Kristin Bjørnvold